Västsvensk Identitet

Så stärker Borås, Skövde, Trollhättan, Uddevalla och Varberg Västsverige

Idag är det regioner som konkurrerar med varandra om kompetens och kapital. Göteborg, Borås, Skövde, Trollhättan, Uddevalla eller Varberg kan inte på egen hand klara sig i den globala konkurrensen. De västsvenska naven behöver varandra. Handelskammaren har låtit tankesmedjor formulera visioner för hur de vill att deras städer ska utvecklas till 2030.

Göteborg är regionens draglok och kommer att växa till en miljonstad inom några decennier. Med sitt stora utbud av nöjen, aktiviteter och inte minst jobb kommer miljonstadens dragningskraft på de unga och särskilt de välutbildade att vara stark. Detta kommer också att påverka Borås, Skövde, Trollhättan, Uddevalla och Varberg. Exakt hur vet vi inte, men hur de väljer att förhålla sig till Göteborgs utveckling har betydelse. En region som välkomnar och är förberedd på förändring kommer att klara sig bättre än en region som passivt inväntar och fruktar förändringen.

Vi tror att de västsvenska naven kommer att stärkas av utvecklingen i Göteborg. Men vi anser också att orterna i större utsträckning än idag måste positionera sig i förhållande till varandra och övriga Västsverige. Genom att komplettera varandra snarare än att konkurrera eller kopiera varandra kommer de att stärka Göteborg och Västsverige. Hur Borås, Skövde, Trollhättan, Uddevalla och Varberg ska bidra till och stärka Västsverige måste invånarna, kommunerna, näringslivet och akademin i respektive nav fundera på. Från näringslivets sida har det arbetet påbörjats via tankesmedjor.

Resultatet från de Handelskammareledda tankesmedjorna visar att varje ort har något unikt att bidra med, men också att det finns likheter i förutsättningar och behov. Tankesmedjorna landade i näringslivets vision för respektive ort. I den här rapporten redovisas visionerna och tankesmedjornas väg fram till dem.

LÄS HELA RAPPORTEN