Staten måste ta ansvar för risken att planera framåt

För en comeback från coronakrisen behöver vi få i gång vanliga människors och företags konsumtion så att vändningen blir långsiktig. Viktigt att företagen vågar planera framåt med tryggheten att staten står som garant.

Osäkerhet är dåligt för samhällsekonomin. Osäkra utsikter gör att företag och människor investerar och konsumerar mindre – de väljer helt enkelt att riskminimera. Återhållsamhet må vara klokt ur ett individuellt perspektiv men dåligt, till och med skadligt, i ett samhällsperspektiv. Därför föreslår vi att staten inte bara ger anstånd och lån utan aktivt bidrar genom att ta över risker för de företag och personer som planerar framåt. Att dela risk bidrar till att vi snabbare får fart på hjulen igen.

En statlig garanti

Bidrag, stöd och anstånd är ett första steg för att hjälpa företagen att överleva. För en hållbar comeback behöver vi även få i gång vanliga människors och företags konsumtion så att vändningen blir långsiktig. För en sund återhämtning, baserad på efterfrågan, inte stöd, behöver regeringen också hitta metoder att ingjuta förtroende hos ekonomins aktörer.

Att hantera situationen här och nu är viktigt, men vi måste försöka att tänka framåt och fundera på vad som kan göras för att få fart på ekonomin igen.

Nedstängningen har gett flera branscher förlorade månader och intäkter. Det är det regeringen försöker kompensera nu i den akuta fasen. Att hantera situationen här och nu är viktigt, men vi måste försöka att tänka framåt och fundera på vad som kan göras för att få fart på ekonomin igen. En statlig garanti som hanterar ambivalensen inför framtiden är ett välkommet steg. Och den företagsakut som regeringen föreslagit, som ska dela kreditrisken med bankerna, visar att även regeringen ser behovet av riskdelning.

Läs mer: Vår informationssida kring Covid-19

När Evenemangsstråket ekar tomt drabbas restauranger

Göteborg är en stad för möten och handel. Det betyder att människor behöver resa och träffas. När det upphör, begränsar vi en viktig del av Göteborgs ekonomi. Och när Evenemangsstråket ekar tomt utan konserter och sport drabbas restauranger och hotell. Om Liseberg står stilla förlorar många unga sitt första sommarjobb. När mässor och utställningar inte fyller Gothia-hotellen förlorar restauranger och barer intäkter. Som ett exempel har Göteborg & Co tidigare räknat med att varje konsertbesökare på ett fullsatt Ullevi beräknas spendera 1 200–1 500 kronor.

Ett hinder för att få i gång efterfrågan inom sektorn är osäkerheten kring vilka företag som finns kvar på sikt och vad som händer om restriktioner kommer tillbaka i höst. För att få i gång efterfrågan vill vi att regeringen tar på sig del av risken som nu finns inbakad i besöks- och nöjesbranschen på grund av Corona.

Läs mer: Bra åtgärder för näringslivet får inte fastna i byråkratins kvarnar

Liknande åtgärder har föreslagits i Danmark

Vårt förslag är att staten garanterar pengar tillbaka för de som bokar resor, hotell och konferenser inför hösten. En sådan garanti skulle mildra beställarnas risk utifall att arrangören går i konkurs eller om smittspridningsrestriktioner skulle återkomma och omöjliggöra resor och möten i sommar/höst. Liknande åtgärder har föreslagits i Danmark. Sådana risker är svåra att beräkna men inte orimliga. Den osäkra framtiden gör uppförsbacken extra brant för en verksamhet som lever på resor och att människor möts. En statlig garanti skulle göra motlutet för återväxten mindre. Med den garantin kommer förhoppningsvis att fler våga planera framåt och börja fylla företagens orderböcker igen och ge ljusning vid horisonten för en hårt prövad bransch.

Exempelvis Bokmässan är i september och det vore bra om företagen vågar boka och planera med tryggheten att staten som garant för att kvarvarande eller nya restriktioner inte innebär förlorade pengar.

Om regeringen tar på sig risken för att restriktioner stoppar resor, konferenser eller möten kan det ge möjlighet för både gäster och arrangörer att planera framåt. En återkomst baserad också på efterfrågan från kunderna – inte bara bidrag.

Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren

Debattartikeln publicerades i GT/Expressen den 29 mars 2020.
Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.

VILL DU VARA MED OCH GÖRA VÄSTSVERIGE STARKARE? BLI MEDLEM

Västsvenska Handelskammaren företräder nära 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

BLI MEDLEM