Västsvensk konjunkturindikator april 2020

Negativa förväntningar för konjunkturen men hopp om vändning

Coronakrisen medför utmaningar för näringslivet och läget är allvarligt. Inte helt oväntat gör de västsvenska företagen i april en dyster bedömning av konjunkturutvecklingen på 3 månaders sikt.

– Förväntningarna är negativa också på 12 månaders sikt, men betydligt bättre, vilket vittnar om en utbredd uppfattning bland företagen att krisen är övergående, säger Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé.

Förväntningarna på det kortsiktiga konjunkturläget hos vår företagarpanel är i paritet med de under finanskrisen 2008.

– Vi ser däremot i bedömningarna på 12 månaders sikt att företagen väntar sig både en botten och en vändning inom en överskådlig framtid, vilket är glädjande, säger Johan Trouvé.

Företagspanelen väntar sig en vändning i den långsiktiga prognosen.

Vissa branscher behöver mer hjälp

Det finns fortfarande företag som går bra, men också de som tappat nästan alla intäkter den senaste tiden. Jämfört med finanskrisen 2008, då nedgången var mer generell och de underliggande orsakerna var helt andra, har det hittills framförallt skett en kraftig nedgång i vissa branscher. För att säkerställa näringsliv och välfärd efter krisen måste de företag som just nu går på knäna få hjälp.

Sverige har starka statsfinanser och nu behövs pengarna hos företagen, säger Johan Trouvé.

– Regeringen försöker ta sitt ansvar och vi välkomnar att korttidsarbete kom på plats snabbt och inte fastnade i den annars utdragna lagstiftningskedjan. Men det behövs mer. Staten behöver stötta upp och täcka de fasta kostnaderna för företag i utsatta branscher. Sverige har starka statsfinanser och nu behövs pengarna hos företagen, säger Johan Trouvé och fortsätter:

– Det räcker inte att regeringen har släppt på handbromsen, de måste trycka på gasen. Välriktade och kraftfulla insatser gör att vi kan förhindra en ytterligare minskad efterfrågan och därmed stora spridningseffekter i ekonomin. Det är nu vi kan rädda företag och jobb, och här måste staten ta på sig mer av risken. Avgiften och räntan på skatteanstånden måste tas bort för att minska byråkrati och belastning på redan hårt ansatta företag.

Läs mer: Åtgärder näringslivet behöver nu

Från en längre stabilitet

Volvo Cars och AB Volvos fabriker har hållits stängda och i det närmaste har alla anställda varit permitterade. Fordonsindustrin är en av Västsveriges viktigaste näringar och under ett antal veckor stod den i princip helt avstannad.
– Det är en smäll för regionen som kommer medföra stora utmaningar. Vi ska dock komma ihåg att den västsvenska ekonomin var stabil innan krisen slog till. I dessa tider behöver alla kavla upp ärmarna och hjälpas åt. Det gäller såväl regering som näringsliv och individer. Vi behöver tänka nytt och tänka om så att vi kan lämna krisen bakom oss med en fortsatt stark region att verka och leva i, avslutar Johan Trouvé.

STÄRK DIN KONKURRENSKRAFT, BLI MEDLEM IDAG

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

bli MEDLEM