SP:s ägarbolag bör flytta till Borås

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås är en mycket framgångsrik verksamhet. Av ägarbolaget Rises institut står SP:s verksamhet för den tyngsta insatsen. Därför bör man inte bara låta SP:s ledning stanna i Borås, utan även lokalisera ledningen för Rise till Borås.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som sedan 1975 finns i Borås, är en mycket framgångsrik verksamhet. Tillväxten för det statligt ägda forskningsinstitutet har på senare år varit kraftig och SP har idag kunder över i stort sett hela världen. Forskningsinstitutet, som omsätter runt 1,5 miljard kronor, är också en av de största och viktigaste arbetsgivarna i Borås.

Men nu finns anledning till oro. Skälet är att under våren byttes hela styrelsen ut av det statliga ägarbolaget Rise, Research Institutes of Sweden AB. Det innebär att SP:s styrelse nu består av samma personer som ägarbolagets, med säte i Stockholm. Dessutom utreder konsultfirman McKinsey, på statens uppdrag, hela strukturen för de statliga forskningsinstituten. Resultatet presenteras nu i augusti.

Statlig verksamhet skall per definition ge service till hela landet, och har därmed inte någon naturlig hemmaregion. Att ledningsfunktioner för myndigheter och annan statlig verksamhet genom någon naturlag alltid ska finnas i Stockholm är därför feltänkt från början. En effekt av det är att i det fåtal fall där statlig verksamhet styrs från någon annan del av landet benämns detta ofta som utlokalisering. Handelskammaren menar att begreppet inlokalisering är bättre, då man ska lägga verksamhet där den passar bäst (Läs mer i Handelskammarens rapport Inlokalisering 2014:3)

Framgångsrik verksamhet leder också till fler arbetstillfällen. SP har de senaste åren skapat runt 200 nya arbetstillfällen, vilket är viktigt för både Borås och Västsverige. En arbetsplats med så hög akademisk nivå som SP gör samtidigt Borås till en attraktivare boendeort. Dessutom bor en hel del av SP:s anställda i Göteborg och pendlar således till Borås varje dag. Detta skapar ökad rörlighet och driver på utvecklingen av en större arbetsmarknadsregion i Västsverige, en av de allra viktigaste faktorerna för Västsveriges framtida konkurrenskraft. Sverige har idag tre storstadsregioner, vilka till stor del driver Sveriges tillväxt. Att Västsverige, som en av dessa tre, kan tillhandahålla relevant kompetens för SP är de senaste årens tillväxt bevis på.

Att statlig verksamhet, liksom all annan verksamhet, skapar tillväxt är inte någon nyhet. Företaget köper upp ett stort antal tjänster, anställda äter lunch, handlar etcetera. Genom den fysiska närheten skapas också många naturliga samarbeten där SP idag är en kraftfull och naturlig del av Borås och Västsveriges utveckling. Astazero och Waste Recovery är välkända exempel.

Statligt ägda SP är idag en stark aktör och leverantör av forskning och innovation till svenskt och internationellt näringsliv. Denna position har skapats och bibehållits med huvudkontor och ledning i Borås och Västsverige. Det bör inte förändras. Av ägarbolaget Rises institut står SP:s verksamhet för den tyngsta insatsen. Därför bör man inte bara låta SP:s ledning stanna i Borås, utan även lokalisera ledningen för Rise till Borås. Vi har visat att vi är bra på att driva forskningsinstitut. Verksamhet skall läggas där den passar bäst – i Borås. Alltså inlokaliseras, inte utlokaliseras.

Läs mer: Vi har länge kämpat för att RISE ska etablera huvudkontor i Göteborg

VILL DU VARA MED OCH GÖRA VÄSTSVERIGE STARKARE? BLI MEDLEM

Västsvenska Handelskammaren företräder nära 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

BLI MEDLEM