Obegripligt att Liseberg måste ha stängt men inte köpcentrum

Begränsningen på folksamlingar på 50 personer innebär i praktiken näringsförbud för många företag inom besöksnäring mässverksamhet, event och resor.

Samtidigt kan djurparker, köpcentrum och varuhus ta emot obegränsat med människor så länge de klarar av att undvika trängsel, något som är mycket svårt att förstå. Regeringen måste ändra på detta, skriver Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef Västsvenska handelskammaren.

Pandemin har skapat ett läge där samhällsaktörer har tvingats till svåra prioriteringar och komplicerade avvägningar. Det är mycket svårt att förstå varför det skiljer så enormt mellan olika verksamheter. Det är hög tid att regeringen ändrar lagstiftningen och reglerna för att ge möjlighet för företag att bedriva sin verksamhet så länge de uppfyller kraven för att undvika smittspridning.

Kom till skott – det är stora värden på spel, ekonomiska såväl som mänskliga

Liseberg är en av de verksamheter som inte har kunnat öppna under sommarsäsongen och om inte besked kommer inom den närmaste veckan ryker även jul på Liseberg. Svenska Mässan väntar på besked om de kan genomföra mässor under våren 2021. Båda har tagit fram planer för att kunna öppna säkert – naturligtvis med mycket färre gäster/deltagare än normalt, digitalt kösystem och så vidare. Det är obegripligt varför dessa inte kan få möjlighet att anpassa sina verksamheter för att öppna.

Se intervjun: Trouvé möter Lisbergs vd

Ändra lagstiftningen

Ordningslagen lyfts fram som ett skäl. I ordningslagen fastställs vad som är allmänna sammankomster – av någon anledning anses tivoliverksamhet vara en sådan, till skillnad från exempelvis ett köpcentrum. Men inte bryr sig väl viruset om vad som i svensk lag definieras som allmän sammankomst och inte. Och nog borde väl politikerna ha haft tid på sig att ändra lagstiftningen så att balansgången blir likvärdig, det är snart 7 månader sen pandemin slog till i Sverige. En tydligare lagstiftning skulle både minska smittspridning samt rädda jobb och välfärd.

Pandemin har tvingat fram flera svåra avvägningar, mellan olika vårdbehov, mellan ekonomi och smittspridning samt mellan smittspridning och annan ohälsa. Ibland har det lyfts fram att ekonomi aldrig kan gå före minskad smittspridning, det är dock ett tveksamt påstående då ekonomi är en förutsättning för möjligheten för samhället att till exempel ge vård. Ett arbete är också en viktig faktor för välmående hos många människor. I realiteten ställs därför inte ekonomi mot smittspridning utan ett välmående ställs mot ett annat.

Kom till skott – det är stora värden på spel, ekonomiska såväl som mänskliga. Regeringen kan inte bara gömma sig bakom en myndighet. En myndighet som trots allt har ett begränsat ansvar. Tar den myndigheten ansvar för de långsiktiga ekonomiska och humanitära effekterna som en kraschad bransch innebär? Nej, ingen myndighet i Sverige klarar av att ta ett helhetsansvar – det har vi regering och riksdag till, med Mikael Damberg som ansvarigt statsråd. Det är ni som ska ta det helhetsansvaret. Och nu är det dags att göra det.

Stefan Gustavsson, Näringspolitisk chef, VästsvenskaHandelskammaren

Debattartikeln publicerades i Göteborgs Posten den 26 sept 2020.
Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.

VILL DITT FÖRETAG GÖRA SKILLNAD? BLI MEDLEM

Västsvenska Handelskammaren företräder nära 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

BLI MEDLEM