Västsvensk konjunkturindikator juni 2020

Västsvenska företag ser ljuset i tunneln

Coronakrisen är inte över. Handelskammarens företagspanel bedömer att konjunkturen kan försämras ytterligare på kort sikt, men att vändningen nu finns inom synhåll. För första gången sedan februarimätningen tror företagen att konjunkturen kommer att utvecklas positivt, om än svagt, det närmaste året.

– När det gäller den långsiktiga konjunkturbedömningen har vi aldrig tidigare sett en så kraftig svängning i positiv riktning från en mätning till nästa. Det är förstås glädjande, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé som ser flera förklaringar.

– Land efter land öppnar nu upp efter att ha varit nedstängda i månader. Det sätter fart på konsumtionen på våra viktigaste exportmarknader och därmed höjs förväntningarna på en återgång till något som liknar det normala, säger Johan Trouvé.

För första gången sedan februarimätningen tror företagen att konjunkturen kommer att utvecklas positivt, om än svagt, det närmaste året.
Lättade restriktioner

Enligt honom har också regeringens besked att häva reserestriktionerna lagom till sommarsemestern spelat in. Och för många företag inom besöksnäringen är beskedet helt avgörande för deras fortsatta existens.

– Vi ska heller inte underskatta signalvärdet när ett företag som Volvo Cars rapporterar stigande försäljningssiffror och förhoppningar om en V-formad återhämtning, säger Johan Trouvé.

Lågkonjunktur trots positiva indikationer

Trots de ljusnande framtidsutsikterna befinner vi oss alltjämt i en djup lågkonjunktur. Varseltalen är höga och en arbetslöshet som vi inte sett på flera decennier lurar runt hörnet. De lador som nyss var fulla riskerar att eka tomma.

Slopad moms på privata tjänster är en tillfällig åtgärd som vi gärna ser, även branschspecifika stöd till de mest utsatta företagen, säger Johan Trouvé.

 – Vi får nog räkna med bakslag både vad gäller pandemin som ekonomin det närmaste halvåret. För att motorn inte ska hacka alltför mycket måste staten fortsätta att stimulera ekonomin och hjälpa hårt drabbade men välskötta företag att överbrygga krisen. Slopad moms på privata tjänster är en tillfällig åtgärd som vi gärna ser, även branschspecifika stöd till de mest utsatta företagen, säger Johan Trouvé och fortsätter:

 – När det kommer till fordonsindustrin, som fortfarande har utmaningar, efterfrågar vi ett stödpaket från regeringen. Det läge att göra en riktigt kraftfull satsning på en grön omställning. Det kräver allt från investeringar i laddstolpar och forskning till miljöbils- och skrotningspremier. Sverige kan inte bara se på när länder som Tyskland, Frankrike och Spanien ger mångmiljardstöd till sin fordonssektor. Fordonsindustrin med sina 160 000 anställda i Sverige betyder alldeles för mycket, avslutar Johan Trouvé.

STÄRK DIN KONKURRENSKRAFT, BLI MEDLEM IDAG

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

bli MEDLEM