Så påverkar coronaviruset västsvenska företag

I en ny undersökning från Västsvenska Handelskammaren uppger 90 procent av 892 svarande företag att coronaviruset påverkar deras lönsamhet negativt.

– För 15 procent är situationen så allvarlig att de överväger eller redan har vidtagit varselåtgärder, säger vår vd Johan Trouvé.

Om vi dessutom inkluderar åtgärder som arbetstidsförkortning och permitteringar så överväger 3 av 10 företag det.

– 38 procent anser att effekterna av Covid-19 påverkat deras lönsamhet mycket negativt. Därför är det bra att regeringen nu tar till ett sådant krafttag som det nya krispaketet innebär, säger Johan Trouvé.

Regeringens krispaket värt 300 miljarder

I krispaketet, som presenterades 16 mars, ingår bland annat statligt stöd för korttidspermitteringar samt att staten tar på sig sjuklönekostnader i två månader. Ett par dagar tidigare annonserades även att Riksbanken går in med 500 miljarder kronor till bankerna för att de i sin tur ska stödja företagen.

Läs mer: Så fungerar de ekonomiska krispaketen

– Det är bra att regering, opposition och övriga parter visar prov på en sådan samling och handlingskraft i dessa kristider. Nu måste vi fortsätta att sätta in olika stimulansåtgärder vartefter behov uppstår, säger Johan Trouvé och fortsätter:

– Därför är det av största vikt att våra medlemsföretag vänder sig till oss så att vi kan fortsätta påverka beslutsfattare att sätta in rätt typ av insatser vid rätt tidpunkt. Denna undersökning har varit viktig och har också utgjort grunden för vad vi har kommunicerat med berörda ministrar.

ÅTGÄRDERNA behöver FÖLJAS UPP

Även om det är bra och genomgripande åtgärder från regering, riksdag och myndigheter så är det nu viktigt att dess verkan för näringslivet följs upp. Det är också avgörande att de kommuniceras ut på ett tydligt sätt, så att företagen kan ta del av dem och att byråkrati och handläggningstider begränsas.

Fler åtgärder kommer säkert också behövas framöver.

På Västsvenska Handelskammaren fortsätter vi att följa utvecklingen av coronaviruset i nära kontakt med myndigheter, ministrar och medlemsföretag.

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg