Möt stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid

Målet är 70 000 invånare 2030. Men hur lockar man 12 000 människor till Trollhättan? Genom att aktivt arbeta med att skapa ett bättre företagsklimat i staden, kan målet uppnås.

Vår projektledare inom lokalt företagsklimat Åsa Tegelberg och regionchef Bjarne Pettersson åker under hösten runt i regionen och möter kommunchefer och näringslivsutvecklare. Vad är deras behov och utmaningar i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat? 

Nyligen besökte de Trollhättans kommun. Här är nyfikenhet och proaktivitet viktiga ledord under förändringsarbetet de senaste åren, berättar Dick Eriksson, näringslivschef.

– Det har till exempel inneburit att vi åkt ut till företag direkt när vi uppfattat att det finns expansionsplaner för att se om vi kan bistå, vilket är väldigt uppskattat, säger han och fortsätter:

– Alla är dock inte nöjda och vi för dialog på flera olika plan för att nå ut till olika företag. Det finns en Bodialog och en Upphandlingsdialog samt tre olika råd: Näringslivsråd, Småföretagarråd och Etableringsråd.

Nyfikenhet och proaktivitet har varit viktiga ledord för oss

Ulrika Strandroth Frid är ny stadsdirektör i Trollhättan. Så här kommenterar hon arbetet:

– Ett viktigt steg har tagits när vi hör att även företagen själva bidrar till en positiv attityd och ökad attraktivitet för Trollhättan. Det sker till exempel när den lokala bankchefen berättar för sina Sverigekollegor vad det är som är så bra med Trollhättan. Ytterligare steg i att förbättra den kommunala servicen och dialogen mot såväl kommuninvånare som företag är att skapa ett kontaktcenter. Vi hoppas att det skall finnas på plats till 2020.

Den 28 november får du möta Ulrika Strandroth Frid på Oss emellan-event i Trollhättan. Då kommer vi  prata om hur staden ska växa fram till år 2030 under hennes ledarskap.

 

Här finner du vårt kontor i Fyrbodal

Var:
Åkerssjövägen 12, Trollhättan