Lokalt företagsklimat regionen runt - första stoppet Fyrbodal

Vår projektledare inom lokalt företagsklimat Åsa Tegelberg och regionchef Bjarne Pettersson åker under hösten runt i regionen och möter kommunchefer och näringslivsutvecklare.

En ny näringslivsstrategi tar form i Munkedals kommun

Arbetet med det lokala företagsklimatet har kommit en bra bit på väg i Munkedals kommun. Näringslivsstrategin är ett viktigt steg för att skapa en tydlig riktning i arbetet och för att synliggöra mål. När den är klar skall den införlivas i kommunens styrdokument.

Att förändra attityderna till företagsklimatet kräver engagemang från både kommunen och näringslivet. Det nya näringslivsrådet, som Clas leder, bidrar i hög grad till detta engagemang.

De berättar vidare att det finns mer att göra för att verkligen vända utvecklingen i rätt riktning.

Vår projektledare inom Lokalt företagsklimat Åsa Tegelberg träffade Kommunchef Håkan Sundblad (th) och näringslivsutvecklare Clas Hedlund (tv).

Lysekils kommun har fått en ny näringslivsutvecklare

Lysekils kommun förstärkets under september månad med en ny näringslivsutvecklare. Renée Daun är nu på plats och fortsätter det viktiga arbetet med det lokala företagsklimatet.

Renée leder tillsammans med Michael Johansson avdelningen för Hållbar Utveckling inom kommunstyrelseförvaltningen. Arbete pågår när det gäller företagsklimatet, berättar Michael. Redan förra hösten deltog kommunen i satsningen hashtag #FörenklaHeltEnkelt som syftar till att förbättra processerna i den kommunala servicen.

En ny näringslivsstrategi kommer att komma plats senare i höst.

– Det vi verkligen vill komma till rätta med är näringslivets attityder till företagsklimatet, säger Renée.

I det arbetet måste det ske samverkan mellan både kommunens tjänstemän och de enskilda företagarna.

Michael Johansson och Renée Daun från Lysekils kommun tillsammans med Åsa Tegelberg, projektledare lokalt företagsklimat Västsvenska Handelskammaren.

35 företagslotsar i Vänersborgs kommun

Ja, du läste rätt. 35 stycken. I Vänersborg är en företagslots en handläggare och tjänsteman som levererar kommunal service till företag. De får årligen genomgå en diplomering till företagslots. Diplomeringen innebär att tjänstemännen lär sig mer om företagsärenden och breddar sina kunskaper utanför sina ordinarie arbetsområden.

Det är ett steg på vägen i att förenkla företagens kontakter med kommunen, berättar Karolin Olsson och Jim Sandin som arbetar som näringslivsutvecklare på Vänersborgs KommunDet är ju de som har direktkontakt med företagare i dagliga ärenden som framförallt kan påverka servicenivån.

Vi måste öka förståelsen för varandra i arbetet. Det är så vi kan förändra attityderna till företagsklimatet, fortsätter Karolin och Jim. Senare i höst kommer hoppas vi kunna starta fokusgrupper för ytterligare dialog mellan företagare och kommun, avslutar Karolin och Jim.

Bjarne Pettersson, Regionchef Fyrbodal Västsvenska Handelskammaren, Jim Sandin, näringslivsutvecklare Vänersborgs Kommun, Åsa Tegelberg, projektledare lokalt företagsklimat Västsvenska Handelskammaren och Karolin Olsson, näringslivsutvecklare Vänersborgs Kommun.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2 900 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap