Vi behöver en näringslivschef med rätt inflytande

Skövde har fantastiska möjligheter som motor i Skaraborg. Men för att komma dit måste vi stärka stadens attraktivitet och konkurrenskraft. Samtidigt som företagsklimatet blir sämre och bostadsbristen eskalerar, står kommunen inför rekryteringen av ny näringslivschef. Rätt person kan med rätt mandat göra stora skillnader för Skövdes företag och därmed Skövdes invånare.

På sin hemsida skriver Skövde kommun att de ska locka till sig fler invånare och stärka företagens konkurrenskraft. Det tycker vi från näringslivet är en bra ambition. Men om kommunen menar allvar krävs rätt förutsättningar.

En nyckelperson för att skapa dessa förutsättningar är kommunens näringslivschef. Vi anser att det sänder fel signaler att den rollen nu placeras en bit ner i organisationen. Den som tar jobbet riskerar dessutom att bli bakbunden utan att kunna göra någon egentlig skillnad.

Vi ställer oss därför frågande. Hur viktigt tycker kommunen att det är med växande företag som kan anställa fler människor?

Inför rekryteringen av en ny näringslivschef måste kommunen fundera på var i organisationen och med vilket mandat personen ska agera. Goda förutsättningar för företagen är ingen isolerad fråga utan handlar bland annat om bygglov, miljötillstånd, infrastruktur och inte minst bostadsbyggande.

För att skapa ett gynnsamt företagsklimat måste näringslivschefen ha ett reellt inflytande över de frågorna, men också tydliga mål. Ett självklart mål är att kommunen ska stärka sitt företagsklimat och därmed stiga i de rankingar som jämför olika kommuner. Skövde borde bli känt för att det är smidigt och positivt att driva företag här.

Vi anser att kommunen ska utgå från att den person de söker har stor kunskap om - och goda kontakter i - näringslivet. Kommunen bör inte nöja sig med att titta utanför stadshuset för att hitta en ny kandidat, utan även utanför Skövde och rentav Skaraborg.

Varför inte headhunta någon med erkänt goda ledaregenskaper och relevant erfarenhet som tillsammans med Skövdes näringsliv kan skapa förutsättningar för en växande kommun.

Nu måste kommunen ta chansen och visa i handling att Skövde är den motor Skaraborg behöver. Låt Skövdes nya näringslivschef rapportera direkt till kommundirektören och ha ett tydligt mål. Då kan Skövde vara bland de tio bästa kommunerna i Sverige att driva företag i 2025.

Skriven av:
Bjarne Pettersson, regionchef Västsvenska Handelskammaren Skaraborg