Rymdstyrelsen, en lämplig myndighet för Västsverige

I januari presenterade regeringen sin tredje omgång av omlokaliseringar av myndigheter. Handelskammaren välkomnar satsningen som innebär 125 nya statliga arbeten till Västsverige, men ser oss på intet sätt klara med omfördelningen.

Västsvenska Handelskammaren har länge arbetat för fler myndigheter i Västsverige. Sedan regeringen presenterade sitt förslag om att flytta ut myndigheter från Stockholm följer vi processen med stort intresse och uppskattning. Vi har träffat civilministern Ardalan Shekarabi för att tala om frågan. Budskapet till honom har varit att en myndighetsflytt inte bara kan vara för att kompensera utan måste komplettera lokalt näringsliv och akademi om det ska fungera långsiktigt.

Av arbetstillfällena inom rymdindustrin i Sverige, finns fler än hälften i Västsverige

Handelskammaren har länge talat om fördelarna med att flytta Kemikalieinspektionen närmare kemiklustret i Bohuslän men vill nu även slå ett slag för en flytt av Rymdstyrelsen som idag finns i Solna. 

I Västsverige finns ett starkt rymdkluster med bland annat stora företag som GKN i Trollhättan, Ruag i Göteborg och mindre som Forsway och Omnisys. Av arbetstillfällena inom rymdindustrin i Sverige, finns fler än hälften i Västsverige och majoriteten av rymdindustrins omsättning sker i väst.  Myndigheten skulle vara ett utmärkt komplement till västsvenskt näringsliv, samt regionens högskolor och universitet. Vi på Handelskammaren ser flera tänkbara platser och en skulle kunna vara Trollhättan, nära storföretag och Innovatums rymdinkubator med mindre företag.

Framtiden för myndigheten formas nu och regeringen med ansvariga statsrådet Hellmark-Knutsson i spetsen arbetar med en rymdstrategi men den dröjer sannolikt någon månad till. En omlokalisering och ett utvecklat samarbete med näringslivet borde vara centralt när myndighetens framtida roll utvärderas, särskilt med tanke på regeringens uttalade önskan att omlokalisera statliga myndigheter.

En omlokalisering och ett utvecklat samarbete med näringslivet borde vara centralt när myndighetens framtida roll utvärderas

Rymdstyrelsen är ingen stor myndighet, ungefär tjugo personer men ambitionen finns att fördubblas, vilket också stöds av den statliga rymdutredningen. Att fundera på placeringen nu är viktigt då en ny generaldirektör ska utses i vår.

Vi tror inte att det är enkelt att flytta myndigheter och vi kommer därför vara med och bidra till en bra etablering för en myndighet som omplaceras. När regeringen tar steget bör de även sträva efter att det finns en rimlig chans för myndigheten att göra ett likvärdigt, om inte bättre, arbete än i dagsläget. En placeringsort behöver därför kunna erbjuda olika kompetenser, intressanta och utvecklande nätverk för myndigheten och dess anställda att delta i. Det behövs även en god tillgång på kringtjänster och tillgång till högre utbildning på orten, det kan vi erbjuda på många platser i Västsverige

Om en myndighet placeras i Västsverige kommer Handelskammaren bidra till att det ska bli en lyckad etablering och nystart för den med nya nätverk och nya kompetenser.

Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren
Bjarne Pettersson, regionchef Fyrbodal Västsvenska Handelskammaren

Debatt i TT-ela


Debattartikeln publicerades i TT-ela den 23 januari 2018.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.


Läs mer om medlemskap