Bra åtgärder för näringslivet får inte fastna i byråkratins kvarnar

Nu när regeringen och andra viktiga aktörer har agerat kraftfullt och snabbt med åtgärder för att rädda svenska företag så är det viktigt att myndigheterna som ska verkställa dem inte drar dem i långbänk.

Västsvenska Handelskammaren och de flesta näringslivs-organisationerna välkomnar att regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen har agerat snabbt när krisen har dragit in över samhället. Det är genomarbetade förslag som lagts fram och mycket bra att riksdagen är enig för att skapa stabilitet i förutsättningarna. Goda förslag i tid är bättre än ett perfekt försent.

Processen måste bli smidig

Men arbetet är inte slut bara för att förslagen är framme och myndigheterna kan börja verkställa dem. Nu måste vi ta tag i processen så att de blir smidiga, myndighetens agerande förutsägbart och regeringen, som förvisso har mycket att göra, måste se till att hantera de svårigheter som upptäcks när det implementeras

För att åtgärderna ska få rätt verkan är några generella saker viktiga:

  1. Handläggningstiderna måste bli korta.
  2. Informationen måste vara tydlig.
  3. Byråkratin måste minimeras.
  4. Bedömningarna måste vara generösa och inte falla på detaljer.
  5. Andemeningen i förslagen, nämligen att rädda i övrigt livskraftiga företag, måste prägla myndigheternas arbete till 110 procent.

Ett problem som blivit uppenbart och som är ett exempel på vad som behöver hanteras gäller avgiften för anstånd med skattebetalning: Avgiften som var rimlig innan Coronakrisen bör tas bort under den här perioden. Riksbanken lånar ut till nollränta till bankerna – då borde Skatteverket kunna bevilja anstånd utan avgift. Om de inte får det på eget bevåg bör finansministern förtydliga liggande förslag.

Dyrare att få anstånd

Avgiften är 0,3 procent per månad på anståndsbeloppet, det ger en betydligt större kostnad än räntan. Så som det är idag så är det betydligt dyrare att få anstånd med skatten än kostnaderna för ett banklån. Effektiv årsränta lyckas vi inte få exakt svar på från Skatteverket men våra beräkningar säger att de med dagens regler ligger det på 5,6 procent utav vilken avgiften är den största kostnaden.

Ett annat problem kan man läsa om på Tillväxtverkets hemsida. Där står det angående krav för korttidspermittering. ”Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, såsom uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd (i de fall detta är möjligt).” När Tillväxtverket bedömer ansökningar om korttidspermittering måste Tillväxtverket vara ”generösa”.

Politikerna måste vara tydliga med att myndigheternas uppdrag är att vara flexibla i sin tolkning. Om myndigheten tolkar reglerna för strikt riskerar det att förvärra krisen. I ett sådant läge känner företagen sig tvingade att säga upp konsulter och annan icke tillsvidareanställd personal på andra avdelningar i företaget. Personal som besitter helt annan kompetens.

Avgörande för jobben

I det här läget måste det finnas grundläggande förtroende mellan myndigheter och företag. 99 procent av företagen är seriösa, betalar sina skatter i tid och vill göra rätt. Deras existens är helt avgörande för att det ska finnas jobb och resurser i samhället. Resurser som i sin tur är helt avgörande för att vi ska ha fungerande sjukvård och skola.

Det viktigaste nu är att vi upprätthåller ett fungerande samhälle och räddar företag som är hårt drabbade av Coronaviruset. Ja det innebär att ett antal fula fiskar, som har mage att utnyttja den här situationen, kommer att få ett stöd de inte är berättigade till. Det får vi leva med. Den kostnaden är ingenting mot den potentiella kostnaden av mängder med små och medelstora företag som drivs i konkurs med oräkneliga förlorade jobb och personliga tragedier som följd.

Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren
Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren

Debattartikeln publicerades i Göteborgs Posten den 19 mars 2020.
Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.

VILL DU VARA MED OCH GÖRA VÄSTSVERIGE STARKARE? BLI MEDLEM

Västsvenska Handelskammaren företräder nära 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

BLI MEDLEM