There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Västsverige behöver ett bra företagsklimat | Västsvenska Handelskammaren

Västsverige behöver ett bra företagsklimat

Det är regioner som konkurrerar om kompetens och kapital. Framtidens vinnarregioner finns där näringslivet får bäst möjlighet att skapa tillväxt, nya jobb och resurser till välfärden. Kort sagt, regioner med ett bra företagsklimat.

Hur kommunens företrädare agerar vid kontakt med enskilda företag har en avgörande betydelse för företagsklimatet. Flera undersökningar visar att näringslivet upplever att företagsklimatet är bättre i Stockholmsregionen än i Västsverige och Göteborgsregionen. Det är inte acceptabelt. Ska företagen i Västsverige nå sin fulla potential och nya företag lockas hit måste förutsättningarna – företagsklimatet - vara så bra som möjligt. Då blir Västsverige en framtida vinnare.

Regional fråga som drivs lokalt

Företagsklimatet är en regional fråga men det är kommunerna som kan påverka det. Därför inriktar Handelskammaren sitt arbete mot Västsveriges kommuner. Företagsklimatet påverkas av en rad faktorer men någon entydig definition av vilka de är finns inte.

Handelskammarens politikområde ’lokalt företagsklimat’ fokuserar på kommunala politiker och tjänstemän samt faktorer som de har en direkt inverkan på, till exempel ledarskap, attityder och förhållningssätt till företag.

Västsvenska Handelskammaren företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap