Stark framtidstro trots protektionistiska vindar

Västsvenskt Exportindex lanseras, för att känna företagen på pulsen regionalt. Jesper Öhrn, chef internationell handel hos Västsvenska Handelskammaren, reflekterar kring läget för handeln i regionen.

Statistik är förrädisk. Man kan vinkla den lite som man vill, det har alla som läst åtminstone grundkurs i statistik på universitetet fått ta del av genom klassikern ”hur man ljuger med statistik”. Statistiken vi hämtar från Statistiska centralbyrån kring svensk export är också den missvisande. Bland annat baseras den på var företagets huvudkontor ligger vilket innebär att exportsiffrorna för Stockholm sannolikt blir betydligt större än vad som är fallet. Företagen kan mycket väl ha osynliga verksamheter i andra delar av landet, vilket slår fel i siffrorna. Därför är det viktigt att vi inte bara förlitar oss till nationella index utan även regionalt känner företagen på pulsen genom direkta frågor. Därför lanserar Västsvenska Handelskammaren nu vårt Västsvenska Exportindex.

Sverige är ett av världens mest handelsberoende länder och sannolikt därför också en av de främsta förespråkarna för frihandel. Utan vår export skulle över hälften av BNP försvinna. Nyligen förlorade vi en viktig bundsförvant i EU, Storbritannien. Det gör det desto viktigare att vi fortsätter att påverka i en frihandelsvänlig riktning framöver. Jag och Västsvenska Handelskammaren är övertygade att det gör våra företag än mer konkurrenskraftiga och att det är avgörande för vårt välstånd.

Vi bör alla bilda opinion för mindre av protektionism och mer av frihandel.

Att vi lever i en värld där protektionistismen ökar råder det knappast någon tveksamhet om, men visst bör vår export ändå styras av global efterfrågan?  I en alltmer digitaliserad och globalt efterfrågestyrd värld beter sig vår export likt vatten som söker sig fram till alla tillgängliga hål. Vi har alltid behövt stabila spelregler för handeln, men att försöka plugga igen dessa hål genom protektionism och handelshinder av olika slag är kontraproduktivt. 

Trots detta är idén om protektionism för närvarande en oroväckande trend från politiska företrädare såväl i Europa som USA. Den ligger helt enkelt inte i linje med rörlighetens och (fri)handelns evolution. Att bygga murar skapar en karikatyrisk bild av en världsfrånvänd person från dåtiden som håller emot en kraftigt inbuktande dörr med en hel ocean som vill komma på besök. Det är alltid betydligt bättre att hälsa handeln välkommen.

Under några år har min känsla när jag mött företag varit att det går riktigt bra för de flesta, men samtidigt upplever de sig vara i stormens öga. Positivt är därför nu att de västsvenska företagen ser med hopp på framtiden, trots en oförutsägbar omvärld. Av de 225 företag som svarat på våra exportrelaterade frågor svarade två tredjedelar att de ser positivt på exportförsäljningen det kommande kvartalet. När företagen gör en mer långsiktig 12-månaders prognos är det 77 procent som ser positivt på den framtida exportutvecklingen.

Den nordamerikanska exportmarknaden däremot, sannolikt efter valet av Donald Trump som president, ställer sig allt fler företag tveksamma till. Vi ser en liknande oro kopplad till Brexit. Den protektionistiska politik som utlovats riskerar att drabba västsvenska företag och det slår tydligt igenom hos företagens framtidsutsikter, särskilt när det gäller USA.

Vi bör alla bilda opinion för mindre av protektionism och mer av frihandel. Det har och kommer också framöver att lägga grunden för vårt välstånd och vår fortsatta konkurrenskraft. Särskilt för oss i Västsverige, som invånare i en av Sveriges mest exportberoende regioner ska det ligga högt upp på dagordningen. Det är vår övertygelse att det gör både Västsverige starkare och stärker välståndet globalt.

Västsvenskt Exportindex genomfördes under mars och april.

Om Västsvenskt Exportindex


Respondenter i Västsvenskt Exportindex utgörs av drygt 200 exportföretag inom flera olika sektorer. Ca 50 % kommer från regioner utanför Göteborg (Sjuhärad, Skaraborg, Fyrbodal samt norra Halland). Det finns ett nationellt Exportchefsindex (Business Sweden) men Västsvenska Handelskammaren vill se hur specifikt de västsvenska företagen ser på sin export samt på aktuella världspolitiska händelser.