Uddevalla energi satsar för ett hållbart samhälle

Kan ett energibolag bidra till att göra sin hemstad attraktiv? Frågar du Björn Wolgast, vd för Uddevalla energi, är svaret självklart ja!

Det var i slutet på 1860-talet som Uddevalla kommun startade det som idag är Uddevalla energi, ett kommunägt bolag med uppgift att bland annat tillhandahålla elström, fiberkommunikation, fjärrvärme och renhållning till kommunens invånare.

- Men bland det viktigaste vi gör är att jobba aktivt för att sluta kretsloppen samt att bidra till att göra Uddevalla till en attraktiv stad för företag och privatpersoner, förklarar Björn Wolgast.

Björn Wolgast, vd Uddevalla energi

För även om energi och renhållning kanske inte är det första man tänker på när kommuners attraktivitet diskuteras så menar Björn Wolgast att det finns flera saker Uddevalla energi kan göra. Till exempel var man tidigt ute med att utveckla fibernätet och idag har 79 procent av kommunens invånare tillgång till 100mbit/s eller mer.

- Dessutom håller vi nere elnätpriserna så att våra kunder har Bohusläns billigaste eltaxa, och vi har så bra driftsäkerhet att våra kunder har ström 99,997 procent av tiden. Att som industriföretag veta att du i princip alltid har tillgång till billig, ren och säker el är en jättenytta!

Läs mer: Investeringar i järnvägssträckan Uddevalla-Göteborg gynnar hela Västsverige

SOLENERGI FÖR ATT MINSKA KLIMATPÅVERKAN

Men det är inte bara attraktiviteten för stunden som är viktig för Uddevalla energi, utan man vill också vara med och sluta kretsloppen för ett hållbart samhälle.

- Vi har jobbat länge med lokalproducerad el och värme i form av en avfallseldad fjärrvärme-anläggning, och vi har också byggt en pelletsfabrik som låter oss ta vara på den extra energi som sommargästernas avfall ger upphov till. Men det vi vill göra nu är att lära oss mer om solenergi.

Därför håller Uddevalla energi under våren och sommaren 2018 på att bygga en testanläggning för solceller längs med E6:an.

- Grunden för vår satsning är att vi tror att fossilfri energiproduktion tillhör framtiden, men för att vi ska kunna göra större satsningar sen måste vi först lära oss mer om hur det fungerar. Därför bygger vi den här parken så att vi får lära oss i praktiken.

Grunden för vår satsning är att vi tror att fossilfri energiproduktion tillhör framtiden

Förhoppningen är att starta anläggningen till hösten och att då kunna leverera solmärkt el till företagskunderna.

- Då skapar vi dessutom nytta för dem när till exempel bostadsbolagen kan säga till sina hyresgäster att det är solen som, indirekt, lyser upp trapphusen.

Dessutom kommer Uddevalla energi under året att placera ut flera laddstolpar för elbilar i kommunen för att på så sätt göra det möjligt för invånarna och företagen att köra bilar på energi från solen. Och satsningen på solenergi är populär.

- Vi har i princip bara fått positiva reaktioner och vi ser redan flera möjliga utvecklingsvägar. Till exempel att samarbeta med våra största kunder och placera ut solceller på deras tak eller att sätta ihop solcellspaket till villaägare i kommunen.

ny medlem i styrelsen

Sedan Björn Wolgast blev vd för Uddevalla energi har han varit engagerad i Handelskammarens vd-nätverk Exec, ett engagemang som han nu utökar genom att han i april 2008 blev invald i Västsvenska Handelskammarens styrelse.

- Just nu går det fantastiskt bra för Västsverige, och om vi med vår erfarenhet från energibranschen, infrastrukturfrågor och vårt kundtänk kan vara med och bidra till att den här kraftiga tillväxten fortsätter är det extra roligt.

Västsvenska Handelskammaren företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång.

gör skillnad, bli MEDLEM

Sidan uppdaterades: 17 december 2019