Flera glädjande besked för Fyrbodal under året

Handelskammarens regionchef Bjarne Pettersson om potentiella Öresundseffekter i Bohuslän, Bohusbanans framtid och Handelskammarens agenda 2019.

När vi går in i 2019 gör vi det i högkonjunktur. Även om det finns tecken på en dämpning, samt viss oro i vår regeringsbildning och omvärld, står Västsverige stabilt. Västsverige är just nu dragloket och motorn svensk ekonomi. Fordonsindustrin och den västsvenska byggsektorn går bra och vi befinner oss i en position där konjunktursvängningarna inte påverkar oss i lika hög grad.  

Ett svensk-norskt samarbete

Särskilt två saker har varit glädjande i Fyrbodal under 2018. Det första är att vi fått till en nystart i arbetet med att få till ett dubbelspår mellan Göteborg-Uddevalla, då med total uppslutning från kommunerna utmed banan. Vårt gemensamma mål är att presentera ett paket som regeringen inte kan säga nej till. Med en upprustning skapar vi restidsvinster för pendlare på över en timma om dagen. Om vi sedan i förlängningen skapar ytterligare en gränsövergång till Norge, via södra Bohusbanans fortsättning, blir det sannolikhet en Öresundseffekt för hela norra Bohuslän. Kommunerna, handelskamrarna och företagen i både Bohuslän och norska Östfold är tillsammans drivande i frågan.

Troligen minoritetsstyre

Med 2019 går vi in i ett regeringsskifte där Sverige med stor sannolikhet kommer att ledas av ett minoritetsstyre. Det innebär att det blir svårare för politikerna att genomföra omfattande reformer och tillgodose våra företagsbehov långsiktigt. Jag är orolig för att det kommer bli fyra tappade år och att vi mest kommer att se en fortsättningspolitik.

Oavsett regeringsbildare fortsätter vårt arbete och 2019 stärker vi vår närvaro i maktens korridorer.

Oavsett regeringsbildare fortsätter vårt arbete och 2019 stärker vi vår närvaro i maktens korridorer. Vi lägger också extra kraft på att hitta lösningar på bostadskrisen och på att förbättra förutsättningarna för industrin. Det är akut bostadsbrist i de flesta av Fyrbodals kommuner, ett växande problem för många företag, då det hindrar rekrytering och möjlighet till tillväxt. Håll gärna utkik efter vår kommande rapport Bostadsbristens pris där ni kan läsa om de samhällsekonomiska förluster bostadsbristen skapar i Västsverige.

Mer företagsklimat

Vi satsar även stort på att erbjuda kommuner stöd i att förbättra företagsklimatet och vi är glada att Lysekil gör en omstart i sitt arbete tillsammans med oss. Under 2019 kommer vi även att arbeta för att fler skolor ska erbjuda Gymnasiala lärlingsanställningar inom industriteknik.

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar är på allas läppar.

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar är på allas läppar. Vi vill ligga i framkant och har därför inrättat ett digitaliseringsråd och tillsatt en digitaliseringstalesperson. Vår talesperson inom digitalisering, Linus Bille, anser bland annat att digitalisering främst är management- och organisationsfråga, inte en it- eller teknikavdelningsfråga. Håll utkik efter Linus och alla de seminarium och träffar vi erbjuder under 2019 i vår kalender.

Mötesplatsen Trollhättan växer, vi blir fler medlemmar och fler kommer till våra event. 2018 erbjöd vi cirka 60 möten och events och ungefär 560 personer besökte oss, 2019 blir ett lika bra år. Vi vill göra skillnad, både när det gäller dig, ditt företag och vår region. Varmt välkommen till din Handelskammare!

STÄRK ER KONKURRENSKRAFT, BLI MEDLEM IDAG

Vi företräder över 2 900 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap