Industrin behöver en egen röst i regeringskansliet

Svensk industri måste utvecklas inom flera områden för att behålla och stärka sin konkurrenskraft. Ett viktigt steg är att kommande regering fortsätter att ha industriella frågor högt på sin dagordning.

Sverige ligger långt framme när det gäller ny teknik, men utvecklingen inom Artificiell intelligens, automation och digitalisering går fort. Svensk industri måste därför utvecklas inom dessa områden för att behålla och stärka sin konkurrenskraft. För de som lyckas hänga med öppnar sig stora möjligheter. De största utmaningarna står de mindre bolagen inför. Vi på Västsvenska Handelskammaren kommer att driva på för att den teknikutveckling som är på gång även kopplas till de små och medelstora företag som är verksamma här i Skaraborg. Ett viktigt steg är att kommande regering fortsätter att ha industriella frågor högt på sin dagordning.

Högerhanden måste veta vad vänsterhanden gör

I valrörelsen för fyra år sedan presenterade Stefan Löfvén industrikanslern. I en tid av twittrande och vilja att plocka enkla politiska poäng sköts förslaget i sank ganska omgående av de politiska motståndarna. Men även om titeln industrikansler blev fel och förlöjligad så var grundtanken rätt. Det skulle helt enkelt behövas någon i regeringskansliet med ansvar för industrifrågor och med uppgift att koordinera de olika departementens arbete. Högerhanden måste veta vad vänsterhanden gör så att inte parallella processer resulterar i något som hämmar industrin så som vägslitageskatter, skatt på tillfälligt arbete i Sverige etcetera.

En stor portfölj

Någon behöver tala med utbildningsdepartementet om den industrinära forskningens betydelse inom AI, digitalisering och automation eller om behovet av en välfungerande yrkesutbildning. Dessutom har näringsdepartementet en stor portfölj att hantera med statliga företag, exportstrategi, innovations- och entreprenörsfrågor, infrastruktur, regionalpolitik med mera. Med alla olika frågor som pockar på statsrådens uppmärksamhet behövs en statssekreterare som enbart ser till industrins behov, särskilt om vi går mot en koalitionsregering med många partier.

Ligger högst på agendan

Därför finns återigen skäl till att lyfta förslaget om en statssekreterare med industriansvar till näringsdepartementet. Förslaget, om det genomförs, skulle säkerställa industrins roll i regeringskansliet, bland annat som den formulerats i regeringens nyindustrialiseringsstrategi: Smart Industri. Den skulle också se till att den för Sverige så viktiga industrin inte glöms bort i andra processer, utredningar eller kommissioner.

Industrins villkor ligger högst på Västsvenska Handelskammarens dagordning - det bör det även göra hos vår nya regering.

Bjarne Pettersson, regionchef, Västsvenska Handelskammaren

Anders Wagner, public affairs Stockholm, Västsvenska Handelskammaren

DEBATT I NYA LIDKÖPINGS TIDNING


Debattartikeln publicerades i Nya Lidköpings Tidning den 9 november 2018

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2 900 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap