Han tror på ett förståelsebaserat ledarskap

Han har varit chef för SÄPO, Migrationsverket och Röda Korset. Men för drygt ett år sedan blev Anders Danielsson landshövding för Västra Götaland. På Handelskammaren i Skövde berättade han om sitt uppdrag och sin syn på ledarskap.

Mycket har hänt sedan landshövding infördes som ämbete 1634. Då agerade de som ett överordnat polisväsende, på direkt uppdrag av kungen. I rollen ingick bland annat att övervaka domstolar och se till att fogdarna drev in skatt. Idag tillsätts landshövdingen av regeringen och har som uppgift att samordna statens uppdrag i länet och informera om olika behov.

– Vi har uppdrag från 19 av de 26 utgiftsområdena, där de främsta är natur, klimat, miljö, landsbygd- och jordbruksutveckling. Vi är också en vattenmyndighet och har en samhällsavdelning där bland annat civilt försvar, krisberedskap och plan- och bygglagen, ingår, säger Anders Danielsson.

Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län.
Foto: Francis Löfvenholm

Vilken är din största utmaning i jobbet?

– Vi på länsstyrelsen måste bli bättre på att ställa diagnoser på vilka grupper vi riktar oss mot: organisationer, kommuner eller företag. Dessutom vill vi gå från att vara den mer klassiska myndigheten som avgör saker till att bli mer rådgivande och konsultativa.

Berätta om en ledarsituation som du lärt dig mycket av?

– Tiden på SÄPO var väldigt speciell. Förenklat var uppdraget tydligt: Ingenting får hända. Det får inte ske något terrorattentat, inget spioneri, ingen extremism. Där lärde jag mig hur viktigt det är att samla fakta, göra analyser, att kunna hantera osäkerhet och vara orädd inför att fatta beslut.

Som ledare är du drivande, nyfiken och orädd, hur märks det?

– Jag är nyfiken och är därför ofta ute för att se hur saker fungerar. Jag lever efter devisen att har jag fått förtroende för det här jobbet måste jag visa att jag har beslutskraft. Jag kan lova att jag inte har någon prestige, gör jag fel så får jag göra om och rätt. Nelson Mandela sa en gång: ”Jag förlorar aldrig. Antingen vinner jag eller så har jag lärt mig något nytt.”

Du är intresserad av förståelsebaserat ledarskap, vad innebär det för dig?

– Jag har haft förmånen att gå på många fina utbildningar. På 90-talet mötte jag Axel Tagama, en forskare i Lund som forskat på ledarskap. Han delar in världen i att man har kunskap, man har ett vetande och man har förståelse. Ska du genomdriva en förändring lyckas du aldrig om du inte får människor att förstå. Det handlar inte om att gilla eller ogilla men du måste förstå. Du måste lägga mest tid på förståelsen än på genomförandet. Min erfarenhet, det behöver inte innebära att det är korrekt, är att först försöka förstå innan du börjar bli förstådd.

BESÖK OSS I SKÖVDE

På Handelskammarens kontor i Skövde skapas de naturliga kontaktytorna för näringslivet i Skaraborg. Hos oss kan du stärka ditt företagande, ditt ledarskap och hålla dig uppdaterad om vad som är på gång i regionen.

Läs mer om din mötesplats i Skaraborg