Fyra frågor till Trollhättans nya stadsdirektör

Ett snabbare bostadsbygge och fler företagsetableringar är två viktiga ingredienser för att Trollhättan ska kunna växa till 70 000 invånare år 2030. Det säger Ulrika Strandroth Frid, Trollhättans nya stadsdirektör.

Hon har en bakgrund som civilekonom men sedan en anställning på stadskansliet i Skövde, under slutet av 1990-talet, ligger det kommunpolitiska arbetet Ulrika Strandroth Frid varmt om hjärtat.

– Där och då föddes mitt intresse för hur kommuner arbetar, säger hon.

Senast kommer hon från Skaraborg och uppdraget som kommundirektör i Skara. Men sedan augusti är det alltså hon som basar i Trollhättan.

Ulrika Strandroth Fridh är ny stadsdirektör i Trollhättan sedan 1 augusti.

Under Handelskammarens möte "Oss emellan" delade hon med sig av sina visioner för staden.

Vad är det bästa med Trollhättan?

– Det som lockade mig hit är stadens stora hjärta och handlingskraften som kännetecknar staden. Här finns både modiga politiker och drivna företag.

Vad är den största utmaningen i att leda en kommun?

– Vi har chefer och medarbetare, samt politiken och det är viktigt att vi går i takt. Det finns olika idéer om hur en stad ska utvecklas, politiken skickar frågor till oss som vi ska utreda, vi bollar tillbaka och sedan kanske de behöver utredas ytterligare. Ibland har aktörer svårt att förstå varför planer tar tid med det är en del av den demokratiska processen. Där behövs en tillit och en ömsesidig förståelse för vad som är möjligt att göra i enlighet med lagar och regler.

Vilka är de största utmaningarna för att nå ert mål på 70 000 invånare år 2030?

– Bostäder och kompetensförsörjning. Och för att kunna bygga i en högre takt behöver vi fler aktörer på bostadsmarknaden. Vi behöver också vårda våra unga talanger och se till att de stannar kvar. Ytterligare en utmaning är att vi behöver fler företagsetableringar i Trollhättan, idag är vi 14 pendlare ifrån att bli en del av Göteborgs arbetsmarknadsregion. För att lyckas med det måste vi vara stolta över vad vi har, vara konkurrenskraftiga och attraktiva mot storstäderna. Det som är tufft är hur vi ska matcha lönerna.

Hur tänker du kring kommunens arbetsgivarvarumärke?

– Många tjänster är under förändring på grund av digitaliseringen, och IT är något som många ungdomar är intresserade av. Här måste vi bli mer flexibla. Sedan måste vi som arbetsgivare bli bättre på att tillmötesgå nya generationer. Det viktigaste är ändå att invånare och medarbetare är nöjda och stolta över Trollhättan som kommun.

BESÖK OSS I TROLLHÄTTAN

På Handelskammarens kontor i Trollhättan skapas de naturliga kontaktytorna för näringslivet i Fyrbodal. Hos oss kan du stärka ditt företagande, ditt ledarskap och hålla dig uppdaterad om vad som är på gång i regionen. 

LÄS MER OM DIN MÖTESPLATS i FYRBODAL