Annie Lööf och Martin Lundstedt om testbäddar och digitalisering

AB Volvos vd Martin Lundstedt och Centerpartiets partiledare Annie Lööf i ett samtal om Smart industri.

Martin Lundstedt, är det något du vill lägga till i den nya nyindustrialiseringsstrategin ”Smart Industri”?

- Nej, huvudelementen finns på plats nu. Det handlar mer om att använda möjligheter att jobba i system eftersom de stora saker som kommer med digitalisering - uppkoppling och smarta sätt att jobba med ny energi - innefattar systemtänk.

-Det går inte att jobba i diskreta miljöer, vi måste helt lägga om tänket kring hur vi jobbar i flöden. Därför är det viktigaste att det kommer många konkreta pilotprojekt runt olika områden, testbäddar och liknande. Långsiktigt även att vi kan få dem till export, så att vi kommer igång och det blir mer storskaligt.

Hur ser du på digitaliseringsmöjligheterna?

- Det är ett jätteparadigmskifte som sker nu. Det gäller naturligtvis hela värdekedjan för oss i produktionen. Den ska inte bara vara hållbar rent miljömässigt utan också konkurrenskraftigt. Men det stora vi ser nu - är möjligheten att samarbeta kunder över gränser och med kundens kund och så vidare.

- Logistiksystem är generellt sett ganska komplexa miljöer där många juridiska enheter är inblandade. Med digitalisering kan vi dela data, analysera det på ett bra sätt och skapa möjligheter till nya tjänster. Redan i dag har vi mer än 500 000 uppkopplade fordon i världen. Vi följer alla bilar i realtid och kan se vad som händer. Vi kan följa upp beteenden för att minska miljöpåverkan, planera olika typer av aktiviteter enklare och ge rätt data till olika delar av värdekedjan. Vi har oändliga möjligheter.

- Det fler måste jobba med framöver är analys av stora mängder av data och skapa tjänster och aktiviteter runt det. Där behövs det både fler personer och utbildningar. Man ska även ha en stor respekt för att det kommer ske förskjutningar i värdekedjans maktbalans i och med digitaliseringen.

Brist på kompetens, hur löser vi det?

- Det är en ständigt pågående aktivitet att berätta om möjligheterna som finns i ett bolag som Volvo. Det finns mycket förutfattade meningar om hur det ser ut i industrin, därför måste bjuda in både elever och kollegor och prata om olika samarbeten. Vi har många bra initiativ som leder i den riktningen, men måste börja ännu tidigare. Den finns inga genvägar, det är bara att köra på och vara aktiv.

Annie Lööf, vilka är dina kommentarer till nyindustrialiseringsstrategin?

- Under tre år var jag med och jobbade fram grunden till det som är ”Smart industri”. Jag är glad att nuvarande näringsminister har fortsatt samtalen och lagt fram strategin. Det som är viktigt nu är att göra den till konkret politik och fortsätta ge pengar till testbäddar och forskning.

- Bakom de samarbeten och testbäddar Martin talar om ligger politiska beslut. De strategiska innovationsområdena som vi sjösatte i förra forsknings- och innovationspropositionen handlar om att samarbeta över branschgränser, för att hitta synergieffekter då innovation skapas.

- Samarbeten när olika branscher sätter sig ner och tittar på exempelvis hållbara städer och FFI-programmet, fordonsforskningsprogrammet är en viktig del i strategin. Där har vi satsat pengar, inte minst i Västsverige, på just testbäddar och liknande för fordonsbranschen. Vi måste fortsätta de satsningarna. Testar man det i verkliga miljöer blir produkten och tjänsten så mycket bättre.

Hur kan ni stötta digitaliseringen i en eventuellt kommande regering?

- Vi är mitt inne i paradigmskiftet i digitaliseringen, både inom industri och sjukvård. Men det grundläggande är faktiskt tillgång till bredband och väldigt många företag, inte minst på landsbygden, saknar det. Det första och viktigaste för att vi ska få konkurrenskraft såväl i Dalsland som Göteborg är tillgång till bredband. Infrastruktur är inte bara sjöfart och järnvägar utan det handlar också om digital infrastruktur. För som Martin säger är det en hygienfaktor framåt - när det gäller automatisering och kontakt med kunder och medarbetare över hela världen.

Kompetensfrågan, hur löser vi den?

- Jag tror mycket på Carl Benetts (huvudägare Getinge, Elanders& Lifco) och Olof Perssons (industrirådgivare för regeringen och tidigare Volvo vd) arbete kring lärlingsutbildningar enligt tysk modell, som också ska testas om något år av AB Volvo, Volvo Cars och SKF. Vi behöver också ha fler ingenjörer och vägen dit är bland annat fler och bättre no-, matematik- och tekniklärare.

Är du vd och vill diskutera aktuella perspektiv kring näringslivets utveckling och trender inom digitalisering? I vd-nätverket Exec diskuterar vi kontinuerligt den här typen av frågor och andra utmaningar inom kring regionens näringslivsutveckling. 

Läs mer om Exec