Din mötesplats i Fyrbodal

Fyrbodal är en region med många inriktningar och logiker. De södra delarna strävar mot Göteborg och de norra delarna ser möjligheter mot Norge.

Handelskammaren skapar de naturliga kontaktytorna för näringslivet i Fyrbodal. Via vårt arbete och våra nätverk stärker vi ditt företagande såväl som ditt ledarskap.

Utmaningarna för regionen är att bland annat att stärka Uddevalla och Trollhättan som nav i respektive tillväxtstråk. För det krävs tydlighet och optimism från båda orterna där stadsutveckling/bostadsutveckling och kollektivtrafiklösningar bör ligga i fokus.

Vi är en region med ett rikt näringsliv och stor potential i allt från teknik till turism, det ska vi fortsätta vara. Därför arbetar Handelskammaren med frågor kring kompetensförsörjning, infrastruktur och företagsklimat. Vår vision för Fyrbodal är att Trollhättan och Uddevalla ska ingå i storgöteborg, även inom ramen för det politiska strukturerna.

Besöksadress

Nohabgatan 14, Trollhättan

Nedan finner du intressant läsning och aktuella aktiviteter i din region.

Västsvenska Handelskammaren företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Bli medlem

På gång i Fyrbodal

Här finner du vårt kontor i Fyrbodal

Var:
Åkerssjövägen 12, Trollhättan