Kristensen ser hoppfullt på hamnens framtid

Intresset var stort när Henrik Kristensen gästade Handelskammaren i Borås. Som vd för APM Terminals, som driver containerterminalen i Göteborgs Hamn, var hamnkonflikten och framtiden för Göteborgs Hamn givna ämnen.

Mötet inleddes med att regionchef Ove Lillestöl lyfte den senaste tidens positiva besked för Boråsregionen; satsningen på järnvägen Göteborg-Borås, farledsfördjupningen av Göteborgs Hamn och beskedet från arbetsmarknadens parter - som förhoppningsvis innebär en lösning för konflikten i Göteborgs Hamn.

Läs mer: ”Nu väntar en spännande tid för Västsverige”

Henrik Kristensen berättade därefter om APM Terminals verksamhet. APM Terminals är en del av den danska Maersk koncernen och har idag hamnar över hela världen. Globalt hanteras över 40 miljoner containrar per år.

Henrik Kristensen, vd för APM Terminals. Foto: APM Terminals

Han talade engagerat om målet med sitt arbete: att göra Göteborgs Hamn mer effektiv och konkurrenskraftig. Fördjupningen av farleden är en viktig del i det arbetet. Men han nämnde exempelvis också satsningar på digitalisering inom verksamheten.

– Många människor har fortfarande en romantiserad bild av hur det är att jobba i en hamn. Det ses som en isolerad värld, långt ifrån verkligheten, vilket är ohållbart idag, säger Henrik Kristensen.

Levt med konflikthot

Samtalet kom sedan in på den allvarliga konflikten i Göteborgs Hamns containerterminal. Kristensen betonade att konflikten pågått i 45 år. Och att arbetsgivaren hela tiden befunnit sig i ett moment 22 där man trots tecknat kollektivavtal levt med ett ständigt konflikthot.

Konflikten grundar sig i ett systemfel i den svenska modellen

– Konflikten grundar sig i ett systemfel i den svenska modellen, så som det har varit kan vi inte ha det, säger Henrik Kristensen.

Han berättade också att det tog lång tid innan människor förstod att konflikten är en nationell angelägenhet, med konsekvenser för svensk industri. 

Läs mer: Hamnkonflikten – en förödande historia för svensk industri

Mål att locka fler direktlinjer

Henrik Kristensen avslutade med att välkomna det förslag kring strejkrätten som arbetsmarknadens parter presenterade i början av juni, vilket han ser som en grundförutsättning för att hamnen ska kunna nå sin fulla effektivitet och potential.

Målet framöver är att locka fler direktlinjer, få tillbaka kundernas förtroende och att sjöfarten via Göteborgs Hamn ska kunna konkurrera bättre med transporter på land.

Henrik Kristensen utlovade till sist att företaget ska lägga lika mycket energi på att få tillbaka hamnens volymer som de har lagt på att försöka lösa konflikten i Göteborgs Hamn.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2900 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång.
 
Läs mer om medlemskap