”Nu väntar en spännande tid för Västsverige”

Det är inte bara vädret som har varit fantastiskt. Våren 2018 har även bjudit på flera positiva besked för Västsverige. Johan Trouvé, Handelskammarens vd, bjuder på en återblick och sätter riktningen mot framtiden.

En av Handelskammarens viktigaste frågor är att arbeta för en infrastruktur som utvecklar regionen och dess arbetsmarknad för våra medlemsföretag. Med den senaste tidens händelseutveckling på området, kan jag inte säga annat än att det lovar gott för framtiden.

Den senaste tidens händelseutveckling lovar gott för framtiden

I juni, när regeringen höll en presskonferens på Västsvenska Handelskammaren, meddelade de att de lägger 5 miljarder på infrastruktursatsningar i Västsverige. 1, 25 miljarder går till en fördjupning av farleden i Göteborgs Hamn. Strax därefter gick arbetsmarknadens parter ut med ett gemensamt förslag kring strejkrätten. Förhoppningsvis innebär det att vi snart kan lägga den långdragna hamnkonflikten bakom oss, och med den nya satsningen komma stärkta ur krisen.

I regeringens infrastruktursatsningar ingår även bygget av en modern järnväg mellan Göteborg och Borås. Även om finansieringsfrågan är långt ifrån löst, är beskedet att det äntligen satsas på ”Sveriges sämsta järnväg” mycket välkommet. För oss som tillsammans med regionala och kommunala aktörer arbetat hårt för sträckan är det ett bevis på vad beslutsamhet och enighet kan åstadkomma. En sporre vi tar med oss för vårt fortsatta arbete med att nå full finansiering på sträckan, samt för utvecklingen av Bohusbanan och Västra Stambanan, vilka är våra nästa stora infrastrukturobjekt.

Läs mer: Bohusbanan tur och retur

Målet med förbättrade järnvägsförbindelser är att möjliggöra effektivare godstransporter, underlätta människors resande och skapa större arbetsmarknadsregioner, vilket ger företagen tillgång till mer kompetens. Idag är tillgången till arbetskraft den största utmaningen för våra Västsvenska företag, inom alla branscher.

För att säkra företagens kompetensförsörjning arbetar Handelskammaren med flera riktade projekt, däribland Svensk Gymnasielärling. I höstas startade lärlingsprogrammet på 17 skolor nationellt. Nu inleder vi en dialog med Trafikverket och Chalmers för att titta närmare på hur vi ska få till kompetensförsörjning för en särskilt utsatt bransch, bygg- och anläggning, i framtiden.

En annan viktig fråga för många företag är digitaliseringen. Alla pratar om den, men vad innebär den egentligen? Exakt var digitaliseringen slutar vet vi inte, men att den förändrar vårt sätt att leva, kommunicera och göra affärer är ett faktum. För företag blir det allt viktigare att hålla sig a jour med de senaste trenderna och skapa strategier för framtiden. Under Handelskammarveckan i april gavs flera seminarier på temat och området kommer att fortsätta stå högt på vår agenda.

Avslutningsvis vill jag nämna att Handelskammaren nu består av 2900 medlemsföretag, vilket är första gången någonsin sedan vi bildades 1661. Varmt tack till er alla, tillsammans gör vi Västsverige starkare.

Med önskan om en riktigt härlig sommar!

Soliga hälsningar, Johan Trouvé

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2 900 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång.

BLI MEDLEM