Hallå där Bjarne Pettersson regionchef i Skaraborg

Möt Handelskammarens regionchef Bjarne Pettersson i en intervju om sin regions utmaningar och styrkor.

Beskriv din region?

Skaraborg är de stora sjöarna, platta bergen och Göta kanal. Här bor de kluriga och produktiva. Här finns fälten och grödorna men också högteknologi, svåra produktionsprocesser och spelutveckling. Skövde är porten till Västsverige.

Vad är din regions styrkor och utmaningar framåt? Under kommande år och kommande årtionde?

Skaraborg med alla sina orter är en av Sveriges största arbetsmarknader. Med ett unikt läge utmed Västra stambanan har de flesta nära till både Stockholm och Göteborg. Med regionens många kluster och branscher skapas en mångfald inom utveckling av komplicerade tillverkningsprocesser inom allt från automotive, möbler, hustillverkning och livsmedel.

Utvecklingen av centralorten Skövde till en delregional motor kräver modiga politiker med höga ambitioner inom stadsutveckling och bostadsbyggande. Särskilt viktigt är det att Västra Stambanans utbyggnad prioriteras i närtid och inte hämmas av andra framtida tänkta infrastruktursatsningar.

Varför finns regionkontoret? Beskriv vad Handelskammaren vill, gör och har gjort i den region du verkar i. Vad gör ni konkret på politiksidan och på nätverkssidan?

På regionkontoret i Skövde möts ledare från hela Skaraborg för att utveckla sig själva, sina företag och Skaraborg. Vårt arbete fokuserar på att fler ska kunna och vilja - bo och verka här. I den strävan är tillgången på rätt kompetens, bättre fungerande infrastruktur och satsningar på nyindustrialisering av Sverige avgörande. Vi är både initiativtagare och medfinansiärer till pågående utbyggnad av E20. Ett tydligt bevis på vad vi kan uträtta tillsammans.

Vad är din vision för regionen? Hur och på vilket sätt kommer den att utvecklas? Vilken del kommer Handelskammaren att spela i det?

Vi tror på ett Skaraborg som den fjärde största arbetsmarknaden i Sverige, ett Skövde med fler än 100.000 invånare där Sveriges minsta högskola, Högskolan i Skövde, inte längre är minst.

Vill du träffas och diskutera möjligheter för Skaraborg? 

Ja, jag vill boka in mig på en fika

Här finner du vårt kontor i Skaraborg

Var:
Varnhemsgatan 16A, Skövde