Hög tid att förbereda för Brexit

Om mindre än ett år lämnar Storbritannien EU, ett utträde som kan få stora konsekvenser för svenskt näringsliv och politik. Har du inte börjat förbereda ditt företag redan, är det hög tid att göra det nu.

– Sverige är väldigt sent ute i sina förberedelser inför Brexit. Och ändå tillhör vi de länder som kommer att påverkas allra mest, säger Erik Lagerlöf, jurist vid Advokatfirman Vinge och adjungerad professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Erik Lagerlöf, jurist vid Advokatfirman Vinge och adjungerad professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Storbritannien är Sveriges femte största exportmarknad och en betydelsefull nation för svensk import. Det är också en av Sveriges närmsta bundsförvanter inom EU.

– Det innebär att både svenska företag och Sverige som land kommer att påverkas när Storbritannien lämnar EU. Utan brittiskt inflytande kommer svenska politiker exempelvis att få det svårt att föra många av de frågor inom EU som är viktiga för oss. När Sverige röstar i Europiska rådet så förlitar vi oss på stöd från Storbritannien i mycket stor utsträckning.

”Osäkerhet inför framtida avtal”

För svenska företag som exponeras gentemot Storbritannien i sin verksamhet skapar ovissheten kring vilka avtal och regler som kommer att gälla efter Brexit en osäkerhet inför framtiden.

Enligt den överenskommelse mellan Storbritannien och EU som nåddes den 23 mars i år gäller beslutet om en övergångsperiod från det att Storbritannien lämnar EU, 29 mars 2019, fram till 31 december 2020. Generellt sett innebär överenskommelsen att EU:s regler kommer fortsätta att omfatta Storbritannien fram till övergångsperiodens utgång. Detta under förutsättning att överenskommelsen verkligen går i lås, vilket inte är helt klart än.

Sverige tillhör de länder som kommer att påverkas allra mest av Brexit

– Utöver att diskutera en övergångsperiod handlar de pågående diskussionerna framförallt om hur skilsmässan mellan parterna ska hanteras. Förhandlingar om hur framtida relationer ska se ut efter övergångsperioden har ännu inte påbörjats. Därmed vet inte företagen vilka regler de kommer att behöva anpassa sig till, säger Erik Lagerlöf.

– Vad vi vet är att Storbritannien har aviserat att de inte vill vara med i vare sig en gemensam tullunion eller i den inre marknaden. Det innebär att omfattande förändringar kan vara att vänta för många företag. Allt som idag hanteras av EU-regler kommer att beröras. Det handlar till exempel om regler för export och import av varor, datahantering som GDPR, alla avtal som berör EU-rättsliga bestämmelser, immateriella rättigheter och anställda.

”Företag bör analysera sin situation”

Enligt Jesper Öhrn, chef för internationell affärsutveckling vid Västsvenska Handelskammaren, uppskattas att 65 procent av de europeiska företag som idag handlar med Storbritannien ser över om de ska byta till leverantörer inom EU. På motsvarande sätt ser 40 procent av de företag som är verksamma inom Storbritannien på möjligheten att byta leverantörer från EU-området till hemmamarknaden.

– Det är den typ av förberedelser som företag idag behöver se över. Sedan tycker jag personligen att man ska ta det lite försiktigt och inte fatta förhastade beslut. Det man måste göra är att analysera sin situation och veta vilka förändringar man kan behöva göra beroende på händelseutvecklingen, så att man är förberedd allteftersom man får mer information om vad som gäller, säger Jesper Öhrn.

– Eftersom vägen mot Brexit även fortsättningsvis kommer att vara mycket oförutsägbar är det viktigt att företagen håller sig så uppdaterade som möjligt, har en god översikt över sin exponering och upparbetar strategiska alternativ.

3 bästa tips: Så rustar du för Brexit
  1. FRÅGA DIG HUR EXPONERAD DU ÄR MOT STORBRITANNIEN. Det kan tyckas självklart, men det är det inte för alla företag. Ställ dig själv frågor som: Vilka underleverantörer påverkar den leverantör som jag har? Har jag något produktionsled i Storbritannien? Hur ser min kundbas ut? Hur många köper mina varor i Storbritannien? Hämtar jag några tjänster härifrån? Skickar jag data till Storbritannien?
  2. SÄTT DIG IN HUR EU-RÄTTEN PÅVERKAR DIN VERKSAMHET. Det är inte många som inser vilket genomslag EU-rätten har.  Fri rörlighet för varor och tjänster mellan länder inom EU är till exempel något som finns inskrivet i fördragen och som underlättar för svenska företag. Sedan Sverige gick med i EU 1995 har vi kunnat ta för givet att det inte finns krångliga hinder när vi skickar containrar till Storbritannien. Så blir det inte framöver. Datahantering är ett annat exempel där rättsutvecklingen inom EU sker lavinartat.
  3. FRAMFÖR DITT FÖRETAGS BEHOV TILL REGERINGEN OCH KOMMISSIONEN. Lyft företagets och branschens behov och önskemål till de som kommer att sitta vid förhandlingsbordet. Vilka regler behöver finnas kvar för att ditt företag ska fortsätta kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga även efter Brexit. Detta kan kommuniceras via er regionala Handelskammare.

Enligt Erik Lagerlöf.

Vill du hjälpa ditt företag att förbereda sig för Brexit? Eller funderar du på om Brexit verkligen är något som berör dig? Vi startar upp ett nätverksgrupp Get ready för Brexit med första möte den 15 juni. Här träffar du experter på europeisk politik, lag och tullfrågor, samt breddar ditt närverk och din erfarenhet med andra företag i samma situation.

Kontakta Jesper Öhrn för mer information