Så ser svenska företag utomlands på sina affärer

Trots en orolig omvärld och världsekonomi har företagsledare på svenska företag i utlandet en över lag positiv bild av företagsklimatet på deras respektive marknader, det visar Global Business Survey 2022.

Rapporten är utgiven av Team Sweden, i ett samarbete mellan Business Sweden, Swedish Chambers International (SCI) samt svenska ambassader och konsulat.

 – Underlaget för rapporten togs fram under våren. Sedan dess har världsläget ändrats och oron säkerligen ökat på grund av krigets effekter, elpriser och inflation, förklarar Jesper Öhrn, chef för internationell affärsutveckling på Västsvenska Handelskammaren, och fortsätter;

– Mycket i rapporten har dock fortfarande stor relevans då dessa oroligheter var närvarande också när intervjuer gjordes; företags positivitet gällande orderstock och hänsyn till miljöaspekter på olika marknader exempelvis.

Syd- och Nordamerika mest positiva

1600 representanter för svenska företag utomlands har deltagit för att fånga svenska företags samlade syn på det rådande företagsklimatet och framtida förväntningar. Företagen som svarat är verksamma i Asien-Stillahavsregionen (APAC), Nord- och Sydamerika, Västeuropa och Mellanöstern, Afrika och Turkiet (MEA+).

– Rapportens stora underlag, bestående av personer på ledningsnivå är ofta svår att nå. Det görs tack vare handelskammarnätverket som genom gemensamma kontakter kan samla en sådan bredd, menar Jesper Öhrn.

Rapporten visar bland annat att hela 77 procent av de svenska företagen förväntar sig att omsättningen i sin egen bransch ska öka de kommande 12 månaderna. Den Syd- och nordamerikanska marknaden har mest positiva förväntningar på industrins omsättning. Svenska företag i Kina, Hongkong och Indonesien har däremot prognostiserat en liten uppgång i intäkter och vinster 2022, men med dystrare utsikter jämfört med förra årets förväntningar.

Miljöaspekter viktigare för köpbeslut

En ökad andel av de svenska företagen utomlands, cirka 40 procent, bekräftar att kunderna bryr sig om produkters eller tjänsters miljöaspekter när det gör sina köpbeslut. Det går dock att se regionala skillnader i hänsynen som tas till miljöaspekter; samtliga företag i Västeuropa indikerar att deras kunder i stor utsträckning tar hänsyn till miljöaspekter i sina köpbeslut, medan de andra marknaderna inte är lika enhetliga i sina svar.

Sammantaget upplever svenska företag som är verksamma utomlands att företagsklimatet förbättras jämfört med förra året. Endast svenska företag i Asien-Stillahavsregionen rapporterar mindre utmaningar.

Läs rapporten i sin helhet: Global Business Survey 2022

BEHÖVER DU HJÄLP MED DIN INTERNATIONELLA AFFÄR?

Är ditt företag på väg att etablera sig på en ny marknad, har en specifik situation att hantera eller ett viktigt möte att förbereda med en internationell part? På Västsvenska Handelskammaren har vi lång erfarenhet av internationella affärer och ett globalt nätverk av marknadsexperter, som hjälper dig att säkra din affär. 

Våra tjänster inom internationella affärer