5 tips: Så planerar du för oförutsedda händelser

I osäkra tider blir det allt viktigare att ha en plan för hur man hanterar det oförutsedda. Jesper Öhrn, chef för handel och internationell affärsutveckling på Västsvenska Handelskammaren, ger fem råd på vägen.

1. Inse att allt kan hända

De senaste åren har vi upplevt flera allvarliga geopolitiska händelser: Brexit, Trumps ståltullar, pandemin, kriget i Ukraina för att nämna några. Även om det är svårt att förutse exakt vilka problem som kommer att dyka upp finns det alltid en risk att saker sker som får förödande konsekvenser. En bra start är att inse att förr eller senare uppstår problem och att ni har mycket att vinna på att ha en reservplan.

2. Kartlägg era risker

Det går inte att förutse allt som kan ske, men det går att kartlägga vilka som är den egna verksamhetens mest kritiska punkter. Är ni mest beroende av pålitlig elförsörjning, av komponenter från Taiwan eller av internetuppkoppling i Rumänien? Kartlägg era risker.

3. Gör en kontinuitetsplan

Inse att ni behöver en plan, även om ni inte vet exakt vad planen ska hantera. När ni vet vilka riskerna är kan ni göra en kontinuitetsplan, det vill säga en plan som beskriver hur ni ska kunna hålla verksamheten igång oavsett vad som kan tänkas hända. Gör planen så konkret som möjligt och ta gärna hjälp av expertis utifrån. Till exempel har MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) bra information på sin hemsida.

4. Lägg inte alla ägg i en korg

Se över hela värdekedjan, även de delar som kan tyckas vara obetydliga. Risken är annars att ni märker precis hur viktiga de delarna är den dag de inte längre finns tillgängliga. Fundera på om det finns alternativa leverantörer/produkter/leveransvägar, och se till att ni har möjlighet att använda er av dem om det skulle behövas.

5. Se över ert nätverk

I en svår situation är ensam inte stark. Vi på Handelskammaren har ett brett nätverk av experter inom internationell handel kopplade till oss, allt från juridik till produktion till politisk expertis. Vi har också nätverk av företag och företagsledare som befinner sig i samma situation och kan lära av varandra. Om du inte vet var du ska börja är du välkommen att vända dig till oss så ser vi till att du får den hjälp du behöver.

BEHÖVER DU HJÄLP I INTERNATIONELLA HANDELSFRÅGOR?

På Västsvenska Handelskammaren har vi lång erfarenhet av internationell handel och ett globalt nätverk av marknadsexperter. Vi erbjuder allt från personlig rådgivning till kurser och nätverk inom export och import.

Läs mer om internationell handel