Exportkreditbarometern Q4 2023

Exportkreditbarometern publiceras av Svensk Exportkredit (SEK) och analyserar olika aspekter kring exportföretagen. Resultaten från höstens undersökning pekar på att exportföretagen har en mer pessimistisk syn på framtiden. Samtidigt visar den att lika många företag som tidigare planerar investeringar för klimatomställning, trots ökade finansieringskostnaden.