Hög tid att få koll på CBAM

EU inför nu så kallade klimattullar för att skapa en rättvisare konkurrenssituation och minska utsläppen av växthusgaser. För importerande företag gäller det att snabbt få koll på regelverket CBAM, annars är risken att importen stoppas.

EU har de senaste åren infört allt hårdare regler för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att reducera unionens utsläpp med 60 procent, och för att minska risken att produktion och därmed utsläpp bara flyttas till länder med annat regelverk införs nu så kallade klimattullar.

– En stor del av de produkter som säljs inom EU tillverkas utanför unionen, och syftet med de nya reglerna är att skapa ett incitament för producenter i tredje land att reducera sina utsläpp, säger Omar Khalil, associate på Setterwalls advokatbyrå.

– Genom att se till att det kostar att släppa ut växthusgaser oavsett var produktionen sker vill EU skapa en mer jämbördig spelplan.

Omar Khalil, associate på Setterwalls advokatbyrå.

Införs gradvis

Regelverket kallas för Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Övergångsperioden inleddes 1 oktober 2023 och pågår fram till sista december 2025, varpå CBAM sätts igång på riktigt.

– Det här kommer att bli en stor omställning för alla importörer, det är därför EU har valt att införa CBAM gradvis. På så sätt vill man skapa tid för producenter och myndigheter att lära sig att hantera regelverket, men också göra det möjligt för importörerna att få fram den data som krävs.

Kategorier som omfattas

CBAM kommer från början att omfatta kategorierna järn, stål, aluminium, gödningsmedel, cement, elektricitet och vätgas, men avsikten från EU är att utöka antalet kategorier efter övergångsperioden. För alla dessa varor måste importören ta fram data om vilka utsläpp som har genererats under produktionen, rapportera denna data till EU samt betala en avgift för utsläppen genom att köpa utsläppscertifikat.

– Tanken är att den här administrationen ska skötas via en central databas där importerande företag registrerar sig. Databasen kommer att öppna nästa år, och om man inte registrerar sig där kommer importen automatiskt att nekas.

Se videosändning: 15 snabba om CBAM

Kräver god dialog

För att kunna få fram den data som behövs för att leva upp till CBAM kommer det att krävas att importörer har en god dialog med sina producenter.

– EU vill få fram den faktiska utsläppsdatan, men om det inte går kommer det att finnas landspecifika standardvärden.

Dessa värden kommer dock att baseras på de fem värsta utsläpparna i det landet med syfte att skapa incitament för företagen att ta fram de verkliga siffrorna.

– EU vill skapa klarhet, få en förståelse för hur situationen faktiskt ser ut för att förstå effekten. Därför kan man inte redovisa data hur som helst, utan de faktiska utsläpp man redovisar ska vara verifierade.

Att fokusera på nu

Just nu pågår övergångsperiodens första kvartal vilket innebär att första deklarationen av utsläppsdata ska ske i januari 2024. Så vad behöver importerande företag tänka på just nu?

– Att så fort som möjligt börja kartlägga var er produktion sker och hur många producenter ni måste kontakta för att få tillgång till den samlade datan. Det är också viktigt att sätta upp interna rutiner för vem som ska hantera CBAM-rapporteringen.

I Sverige är det Naturvårdsverket som kommer att ansvara för administrationen av CBAM. De kan svara på frågor, men kommer också att ha sanktionsmöjligheter för företag som inte följer regelverket.

– Det kommer att finnas kontrollfunktioner, inklusive att man inte får lov att importera alls, därför är det viktigt att så fort som möjligt få koll på processen internt. Det kommer att finnas barnsjukdomar, så är det alltid när ett nytt system införs, men den som är förberedd kommer att komma långt.

Text: Karin Aase

VILL DITT FÖRETAG VETA MER OM CBAM?

Undrar du hur just ditt företag ska hantera CBAM eller har andra specifika frågor i ämnet? Välkommen att kontaka Peter Hellman, expertrådgivare inom internationell Handel på Västsvenska Handelskammaren.