Trender i världshandeln

Globaliseringen lever även 2024, men i version 2.0. Stenkoll på data, handelsrisker och efterlevnad, samt ett stort fokus på samverkan är några av de viktigaste trenderna att följa för företag i en politiserad världshandel. 

Internationell handel är livsviktig för en liten nation som Sverige. Samtidigt är tiderna minst sagt komplicerade.

– Globaliseringen har skiftat skepnad rejält de senaste åren, konstaterar Anders Leissner, Expert Sanctions Shipping & Insurance på Advokatfirman Vinge, som var en av fyra paneldetagare i ett samtal om världshandeln under Tulldagen 2023.

– Det började i liten skala redan innan pandemin, men sen har det hänt stora allvarliga saker slag i slag och då har förändringen accentuerats.

Svenska företag har varit duktiga på att ta vara på världshandelns fördelar.

Har då globaliseringen någon framtid i en alltmer politiserad världshandel?

– Även om den globalisering vi har vant oss vid de senaste 30 åren inte finns längre, finns det en ny variant där det växer fram nya typer av handel och samarbeten som företag och myndigheter måste förhålla sig till, säger Anders Ahnlid, generaldirektör på Kommerskollegium.

Globaliseringens framtid

Och enligt Anders Ahnlid har svenska företag god möjlighet att ta sig an den här nya versionen av mer politiserad världshandel.

– Svenska företag har varit duktiga på att ta vara på världshandelns fördelar. Det har gett oss som land en stark ekonomi, och även om den går upp och ner är både den och företagen i grunden robusta och bättre rustade än många andra länder att fortsätta verka internationellt. Dessutom verkar vi via EU som just nu är den enda större part som fortfarande förhandlar fram frihandelsavtal.

Anders Ahnlid får medhåll av Sandra Björling, Head of Global Customs, Trade Compliance på Ericsson.

– Det är uppenbart att vi är inne i en ny tid, men jag ser ganska optimistiskt på det. Världshandeln går i vågor och just nu är vi inne i en mer protektionistisk era som påverkar våra leveranskedjor, men det går ändå framåt.

Evenemang: Tulldagen online 23 november

Nya lagar ökar kraven

En av de tydligaste trenderna inom världshandeln just nu är att många länder och områden, oberoende av varandra, just nu tar fram en mängd olika lagkrav relaterade till hållbarhet. Däribland EU, USA och Australien. Något som gör det extremt viktigt för företag att ha koll på ursprungsdata, handelsrisker och efterlevnad i hela värdekedjan. 

– Det pågår säkert tio internationella lagstiftningar just nu som kräver ursprungskontroll, och det kommer säkert att komma fler, påpekar Lars Karlsson, Global Head of Trade & Customs Consulting på AP Møller-Maersk.

– Även om lagstiftningarna inte kommer att vara identiska kommer de att kräva att företag kan rapportera till exempel exakt koldioxidavtryck, och då måste vi som företag ställa om våra system så att vi kan ta fram och redovisa den datan. Att ha koll på handelsrisker och efterlevnad blir en kritisk förmåga, oavsett vilket område det handlar om.

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

I filmen ger Anders Ahnlid, Lars Karlsson och Sandra Björling sin bild av vad som kommer bli den viktigaste trenden i världshandeln 2024. 

Flexibilitet och samverkan

Än så länge är det dock inte helt klart hur många av de här regleringarna kommer att fungera i detalj, och Sandra Björling lyfter därför fram den svenska traditionen av flexibilitet och samverkan som en styrka.

– Ta EU:s nya dokumentationskrav på järn och stål. Där står inget skrivet i sten och inte ens Tullverket har alla svar, men där har svenska företag och myndigheter arbetat tillsammans för att se hur det ändå ska kunna fungera. Den flexibiliteten och traditionen av samverkan gör oss väldigt starka.

Koll på sin leverantörskedja

Investeringar i datahanteringssystem som den nya lagstiftningen tvingar fram kan ge positiva effekter både för miljö och affärer, bara man använder den på rätt sätt.

– Att ha koll på sin data och sin leverantörskedja blir som guld på banken, säger Lars Karlsson.

– Dels minkar det handelsrisker, dels bygger det förtroende i kontakt med myndigheter och affärspartners. Jag tror att världshandeln kommer att öka de kommande åren, men det gäller att ha koll på och följa de nya regleringar som kommer. 

 
Text: Karin Aase
VI HJÄLPER DIG I DIN INTERNATIONELLA AFFÄR
 
På Västsvenska Handelskammaren har vi lång erfarenhet av internationell handel och ett globalt nätverk av marknadsexperter. Vi erbjuder allt från personlig rådgivning till kurser och nätverk inom export och import.