Covid-19: När gäller force-majeure?

Coronautbrottet väcker många frågor om force majeure och när det kan tillämpas. Dessvärre finns det inget enkelt svar. Vår jurist Anna Petre och Peter Hellman, expert inom handelstekniska frågor ger vägledning till hur klausulen kan tolkas.

Många hör av sig till oss och undrar vad som händer när en avtalspart inte kan leverera enligt avtal, med hänvisning till Coronautbrottet. Och om de så kallade force majeure-klausulerna kan åberopas som grund för att slippa påföljd för att man inte fullgjort sin del av avtalet.

Svaret på den frågan är att det i vissa situationer kan vara på det sättet, men inte i alla. Nedan finns några enkla frågor som man måste ställa innan man kan svara i det enskilda fallet.

1. Finns en force majeure-klausul i det aktuella avtalet och vad säger klausulen?

2. Vilken lag gäller enligt avtalet?

3. Kan delar av avtalet fortfarande fullföljas?

4. Vad är anledningen till att en part inte kan fullfölja avtalet? Finns det något sätt att kringgå den uppkomna situationen?

5. Finns det försäkringar som gäller i en sådan här situation?

Om du på grund av coronautbrottet inte kan leverera enligt avtal, och bedömningen görs att force majeure-klausulen i det aktuella avtalet omfattar den aktuella situationen, är det viktigt att du kommunicerar det med den andra avtalsparten på ett sätt som avtalet kräver. Om den andra avtalsparten inte delar samma bedömning ska denna avisera det. All kommunikation bör ske skriftligt och dokumenteras väl.

Läs mer: Guide - så fungerar de ekonomiska krispaketen

Force majeure och handelsvillkor

När det gäller tolkningen av force majeure avseende Betalnings-, Leverans- och Försäkringsvillkor så bör följande beaktas;

  1. Grundavtalet mellan säljare och köpare är det som reglerar vad som ska betraktas som force majeure. Saknas grundavtal så är frågan upp till tolkning, som i yttersta fall kan ske i en rättsförhandling.
  2. Betalningsvillkoret Remburs (Letter of Credit) innebär att säljaren måste presentera korrekta dokument till banken för att säkerställa betalning, till exempel en sjöfraktsedel eller liknande dokument. Banken tar enligt rembursvillkoren ingen hänsyn till force majeure. Kan säljaren inte presentera stipulerade dokument då uteblir betalningen oavsett anledningen.
  3. Regelsamlingen Incoterms tar även den ingen hänsyn till force majeure eller till eventuella förseningar gällande transporten. Regelverket hänvisar till att detta ska regleras av säljare och köpare via grundavtalet.
  4. Transportförsäkringen kan innebära att åberopande force majeure inskränks eller utelämnas helt. Detta är något som den försäkrade måste klarlägga med försäkringsbolaget, alltså vilka anledningar som försäkringen täcker vid åberopande av force majeure.

Läs mer: Vad behöver företagen tänka på?
Vidare bör både säljare, såväl som köpare och fraktköpare, tänka på att det är andra villkor som gäller mot underleverantörer likväl som mot speditörer/transportörer. Underleverantörer skyddar sig ofta genom att avvisa krav från fraktköpare vid force majeure genom att hänvisa till egna avtal såväl som mot den transportlagstiftning som gäller för respektive transportsätt.

Jag bör som säljare respektive köpare också tänka på vilken roll jag har i affären. Alltså om det gäller mina skyldigheter eller rättigheter mot den andra parten i affären.

Tyvärr finns det inga raka regler som reglerar force majeure, allt är beroende på vad som är avtalat mellan parterna.

VILL DU DISKUTERA ETT ENSKILT FALL?

En advokat/jurist kan hjälpa dig att utreda vad som gäller i det enskilda fallet. Hör av dig till din medlemskontakt eller skriv till juridik@vastsvenskahandelskammaren.se om du vill att vi ska etablera en kontakt med någon av våra anslutna advokatbyråer. Vill du diskutera ett fall som berör tolkningen av force majeure i förhållande till betalnings-, leverans-, och försäkringsvillkor kan du kontakta vår expert Peter Hellman.

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg