Så påverkas ditt företag av handelskriget och Brexit

Västsvenska Handelskammaren träffade handelsminister Ann Linde för en uppdatering kring aktuella handelshinder och hur de påverkar svenska företag.

Det är nu avtalat att President Trump och President XI Jinping ska ha möte kring fortsatta handelsrelationer och handelskonflikten vid G20 mötet i OSAKA den 28-29 juni. Det har likaså annonserats att deras respektive team startar förberedande samtal redan innan dess. Om än optimistiskt så hoppas vi då att man kommer fram till en lösning på handelskonflikten och åtminstone att den inte eskalerar ytterligare, vilket skulle ge allvarliga konsekvenser för världshandeln och kunna ”smitta” med ökad protektionism också mellan andra handelsblock.

Västsvenska Handelskammaren träffade handelsminister Ann Linde för en uppdatering kring aktuella handelshinder och hur de påverkar svenska företag.

Handelsminister Ann Linde.
Hur tror du ett handelskrig mellan USA och Kina slutar?

Just nu kan vi inte säga det. Vi försöker stötta EU på alla sätt för att det inte ska bli större och eskalera. USA har tyvärr valt att agera utanför världshandelsorganisationen WTO genom att införa tullar då de är missnöjda med hur Kina bedriver internationell handel. Nu har Kina svarat genom att lägga tullar på amerikanska varor. Allt detta sker utanför de regler som finns inom WTO och det är oroande. Vi försöker nu få båda parterna att gå in i WTO. Att göra WTO mindre viktigt eller försöka förstöra samarbetet kommer drabba Sverige hårt och medföra allvarliga konsekvenser för världsekonomin.

Läs mer: E-handel i Kina

Hur påverkar handelskriget svenska företag?

Även om Sverige och EU inte är direkt konflikt med USA och Kina så ingår vi de globala värdekedjorna. Varje bil som exporteras består till exempel av 22 % importerat material, på liknande sätt fungerar hela exportmarknaden. Detta medför förstås att svenska företag drabbas direkt av tullarna mellan Kina och USA även om de inte är riktade mot oss. Vi ska vara medvetna om att exporten skapar 245 000 arbetstillfällen bara i Västsverige.

Vi ska vara medvetna om att exporten skapar 245 000 arbetstillfällen bara i Västsverige

USA har idag lagt 25 % tull på stål och aluminium utanför WTO. Nu hotar de även med att lägga en liknande tull på bilar och motorfordonsdelar. Det skulle slå oerhört hårt mot Sverige och i synnerhet Västsverige. Vi lät en av världens främsta handelsforskare göra en utredning kring vad tullar mot bilar leder till, det visade det sig att Sverige skulle förlora cirka 4 000 jobb, varav 3 000 i Västsverige.

Nu hoppas vi att vi kan minska konflikten mellan USA och EU genom att förhandla om handelsavtalet gällande industriprodukter, få bort tullarna och förenkla det regulativa samarbetet, det vill säga om varan är godkänd i EU ska den också vara godkänd i USA.

Detta är viktigt. Sverige bidrar till en halv miljon jobb i USA och det finns svenska företag i samtliga amerikanska delstater. Sverige har goda relationer med USA, men vi måste även se till att det samma gäller för EU.

Om det blir en Brexit hur ser framtida handelsrelationer ut med Storbritannien?

Det viktigaste när det gäller Brexit är att det blir ett ordnat utträde. Vi har förberett oss för det men vi hoppas fortfarande att britterna ska rösta igenom ett ja till utträdesavtalet. När det gäller den framtida relationen kan vi inte börja förhandla förrän britterna har lämnat EU. Så länge de är inne i EU kan vi inte förhandla men är de utanför EU då kan vi förhandla.

Då gäller det att EU, som ju också förhandlar för Sveriges räkning, förhandlar vi för ett handelsavtal. Vår uppfattning är att det avtalet ska vara så brett och djupt som möjligt, här har vi lite olika synpunkter från olika medlemsländer. Sveriges ståndpunkt är att driva på för att Storbritannien ska vara med på så mycket som möjligt också efter att de har lämnat unionen.

Läs mer: Knäck kulturkoden och lyckas internationellt

Har du några goda råd till våra medlemsföretag?

Jag tycker att det är viktigt att företagen förbereder sig för Brexit. Både Kommerskollegium och Business Sweden har skapat fina verktyg där företagen kan se på vilket sätt de kommer att bli drabbade vid såväl ett oordnat utträde som ett ordnat utträde.

Förberedelser är A och O. Förbered er på nya momsregler, oerhört komplicerade tull- och licensregler. Allt sådant som är ni slipper på den inre marknaden kommer att bli aktuellt för handel med Storbritannien framöver.  

BEHÖVER DU HJÄLP MED DIN INTERNATIONELLA AFFÄR?

Är ditt företag på väg att etablera sig på en ny marknad, har en specifik situation att hantera eller ett viktigt möte att förbereda med en internationell part? På Västsvenska Handelskammaren har vi lång erfarenhet av internationella affärer och ett globalt nätverk av marknadsexperter, som hjälper dig att säkra din affär. 

Tjänster för dig med internationella affärer