Incoterms 2020 – få koll på de viktigaste förändringarna

Den nya versionen av Incoterms börjar gälla 1 januari 2020. Vår expert Peter Hellman kommenterar uppdateringen och berättar om de viktigaste förändringarna.

Incoterms är ett internationellt regelverk för leveransvillkor inom export och import, som utfärdas av International Chamber of Commerce (ICC). Sedan 1980 uppdateras regelverket vart tionde år för att anpassas efter rådande handelstrender, så som digitalisering och ökad säkerhet. Och nu är det dags igen.

– De nya handelsvillkoren börjar gälla från och med årsskiftet och kommer att bli en standard. För alla som håller på med transporter, oavsett om de är säljare eller köpare är det viktigt att följa med i den utveckling som sker för att skydda sig mot oförutsedda problem både vad gäller kostnader men också juridiskt, säger Peter Hellman, expert och föreläsare inom Internationell handel på Västsvenska Handelskammaren.

Läs mer: Listan som minimerar pengaläckage för exporterande företag

De nya regelverket innehåller flera förbättringar, däribland möjligheten att som säljare eller köpare använda eget fordon i transporten av en vara – vilket tidigare var menat att skötas via en transportör.

– Generellt kan man säga att Incoterms 2020 kommer att underlätta för många företag då regelverket blivit mer transparent och lättolkat. En nackdel är dock man inte översatt hela den engelska inledningen på 22 sidor till svenska. Vid en eventuell rättegångsförhandling är den engelska texten man utgår från, då den utgör originalet, så läs även den, tipsar Peter Hellman.

De tre viktigaste förändringarna:

  1. Uppbyggnaden av regelverket har förändrats i grunden och gjorts mer användarvänlig för att bättre synliggöra vad som gäller regel för regel. Exempelvis följs varje regel av handfasta exempel som gör att det blir lättare att se hur den är tänkt att gälla. Språket har också anpassats mer till användaren istället för juristen.
  2. DAT (Delivered at Terminal) ändrar namn till DPU (Delivered at Place Onloaded) vilket gör att det blir en mer användbar regel, jämfört med tidigare. Det innebär att man gått ifrån kravet att varorna ska lossas vid en specifik terminal, till exempel en containerterminal eller en godsterminal, och att säljaren därmed kan ta på sig att leverera godset ända hem till köparen, och lossa det där.
  3. I FCA (Free Carrier) som innebär att säljaren lämnar godset på angiven plats har man, i det fall det krävs, lagt in bestämmelser om utfärdande av transportdokument som bekräftar lastning ombord på fartyget - vilket har stor betydelse när betalning sker via remburs. Med den här förändringen är tanken också att underlätta för de som använder sjötransport, som ett av flera transportmedel i leveransen av gods.
SÖKER DU EN KURS INOM INCOTERMS 2020?

På Västsvenska Handelskammaren erbjuder vi två sorters kurser inom Incoterms 2020. Välj mellan att få en genomgång av de viktigaste skillnaderna mellan Incoterms 2010 och 2020, eller fördjupa dig i det nya regelverket. Fördjupningskursen ges i Göteborg, medan de andra kurserna även går att läsa i Varberg, Borås, Skövde och Trollhättan.

Se kommande kurser