Guide: Så lyckas du med digital marknadsföring

I vår Exportbarometer framhåller de västsvenska bolagen att en smart digital marknadsföring är ett av de viktigaste verktygen för att växa internationellt. Men vilka verktyg behöver vi för att attrahera kunder digitalt?

Gabriel G. Ghavami på GOMO Group reder ut begreppen.

Under coronapandemin har digital kommunikation, marknadsföring och försäljning accelererat i en hastighet som vi aldrig hade kunnat förutspå. I USA ökade e-handeln lika mycket på 90 dagar som den gjort totalt under de senaste 10 åren.

– Vi ser idag att det digitala mötet står för 66 procent av köpbesluten och det analoga mötet för 34 procent

– En av effekterna av pandemin är att de 40 till 60-talister som tidigare varit delvis digitala i sina köp har nu övergått helt till att vara digitalt, säger Gabriel G. Ghavami.

Gabriel G. Ghavami på GOMO Group.

Verkligheten är att majoriteten kunder utför delar eller hela sin research inför köp online, där de jämför olika erbjudanden. Det leder till fler valmöjligheter och en ökad komplexitet i köpprocessen. Konkurrensen om dina nuvarande kunder är hård, samtidigt som nya spelare snabbt kan ta sig in och ta marknadsandelar.

Läs mer: Etablering på nya marknader? Låt våra experter hjälpa er.

– Då 94 procent av alla sökningar som görs på webben görs från Google behöver du som arbetar med sälj och marknadsföring fundera över hur ert företag positionerar sig bäst där. Det är också viktigare än någonsin att du förser dina kunder med bra och tydlig information som får dem att välja just ditt företag.

Kundens behov i centrum

Även om den digitala kravställningen från kunden ökar så innebär det inte att vi ska tappa den mänskliga touchen. Relationen mellan dig och dina kunder är fortfarande en viktig del av försäljningsprocessen, men nu äger den till större del rum online.

– Vi ser idag att det digitala mötet står för 66 procent av köpbesluten och det analoga mötet för 34 procent.

Frågan är hur kan vi använda oss av en digital marknadsföringsstrategi så att vi blir en del av kunden val. Kan vi rent av ta ett digitalt monopol temporärt inom vår bransch?

Datadriven information ger digitala leads och en möjlighet att snabbt vinna nya marknadsandelar med goda marginaler. Sälj och marknadsföring måste arbeta sida vid sida med skalbar, digital marknadskommunikation som kontinuerligt mäts och följs upp. 

–  Prioritera kunden, och sätt dennes preferenser i första rummet genom att arbeta utefter en Pull-marketingstrategi där du fokuserar på kundens behov. Låt Pull-marketingstrategi bli grunden till alla marknadsaktiviteter du gör, till skillnad från en Push-strategi där du trycker ner ditt företags budskap i halsen på målgruppen. Vi måste bemöta kunden på kundens villkor och underlätta köpprocessen för våra olika målgrupper. Det håller organisationen flytande även under sämre tider och minskar risken för att förlora marknadsandelar, avslutar Gabriel.

3 steg till en bra grund för B2B digital marknadsföring

 1. DIGITAL PUSH MARKETING:

  Hitta Quick-wins med Digital annonsering - Google Ads: Textannonser som syns när någon söker på dina utvalda nyckelord. Du betalar Sökmotorn för att lyfta att ditt företag existerar och skapar en medvetenhet om att du finns på marknaden.

  Du köper sponsring i de digitala kanaler där din målgrupp befinner sig för att berätta för dem om din verksamhet och ditt erbjudande.
 2. DIGITAL PULL MARKETING:

  Du hjälper din målgrupp att köpa dina tjänster och produkter genom att förse dem med relevant information och kunskap som löser deras problem och behov. Här är SEO den mest vitala kanalen och aktiviteten.
 3. BRANDING:

  Företagets ”varför”, ert existensberättigande, ska genomsyra hela er organisation.
få SENASTE NYTT FRÅN REDAKTIONEN?

Fyll i din mejladress via bannern nedan så får du västsvenska nyheter, inspirerande läsning, inbjudningar och ta del av våra erbjudanden direkt i din inbox.


Ja, jag vill få ert nyhetsbrev!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår .