Västsvenska företag tog plats i EU-parlamentet

Under European Parliament of Enterprises diskuterades avgörande frågor för europeiska företags konkurrenskraft. Västsvenska Handelskammarens Jesper Öhrn var på plats tillsammans med representanter från tre av våra medlemsföretag.

– Det var en mycket givande dag, där vi fick möjlighet att lyfta de västsvenska företagens perspektiv på utmaningar för hela EU:s näringsliv, kopplat till kompetens, energiförsörjning och internationell handel, säger Jesper Öhrn, chef för internationell affärsutveckling på Västsvenska Handelskammaren.

European Parliament of Enterprises arrangeras vartannat år av den europeiska handelskammarorganisationen Eurochambres. I år var cirka 700 företag från EU:s 43 medlemsländer på plats, tillsammans med sina respektive handelskamrar för att diskutera avgörande frågor för företagens konkurrenskraft.

Emma Rozada från The Techno Creatives, Jesper Öhrn från Västsvenska Handelskammaren, Susanne Jannesson från Volvo Groups och Fiaz Darshan från SKF lyfte västsvenska företags perspektiv under EU-mötet.

– Genomgående i alla diskussioner med företagen, men också i presentationerna av EU:s företrädare, var den gröna och digitala omställningen, samt den omställning som behövs inom kompetensområdet. Behovet av att både lära upp och lära om, lyftes. Men också att vi är i starkt behov av att få in kompetens utifrån, då antalet arbetsför befolkning minskar med en miljon per år i EU.

Läs gärna mer om vårt samarbesprojektet som ska locka internationell kompetens till västsverige: Move To Gothenburg 

Finansiering kompetensomställning

När de närvarande företagen fick rösta i olika frågor uppgav 88 procent att det var svårare att rekrytera personal med rätt kompetens idag, jämfört med för fem år sedan. Företag lyfte också behovet av ökat finansieringsstöd inom området.

– Enligt EU-parlamentarikerna så finns det idag en stark ekonomi inom EU för kompetensområdet och likaså energi och förnyelsebart, men medlemsländerna saknar enkla förfaranden för att göra dessa medel lättillgängliga.

Med enklare tillgång till finansiering av satsningar kopplat till kompetensförsörjning, energi och grön omställning, och mindre byråkratiskt krångel, skulle vår internationella konkurrenskraft stärkas, understryker Jesper Öhrn.

– Vad gäller den gröna omställningen är det också viktigt att företagen belönas för de investeringar de gör, vilket inte sker idag. EU behöver även ha en betydligt närmare dialog med företagen vad gäller de omfattande och inte sällan oklara nya direktiven, såsom CBAM och CSRD.

Läs mer: Hög tid att få koll på CBAM

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

I filmen berättar deltagarna från västsverige mer om vad de fick med sig från dagen.

Beroende av frihandelsavtal

Ytterligare en fråga som diskuterades under European Parliament of Enterprises var internationell handel. 97 % av företagen uppgav att de geopolitiska spänningarna påverkar deras leveranskedjor negativt. 93 % menade också att den inre marknaden inte är tillräckligt integrerad för att deras företag ska kunna verka och interagera fritt.

– EU:s inre marknaden är helt avgörande för SME företag, liksom de 45 frihandelsavtal EU har med 70 länder. Vi har stora geopolitiska spänningar samt utmaningar med protektionism, men samtidigt flera frihandelsavtal på gång eller under förhandling med bland annat Australien, Indien, Chile, Mexico och Mercosur - det vill säga Argentinga, Brasilien, Paraguay, Uruguay och Venezuela, säger Jesper Öhrn.

2024 är ett viktigt år för EU, då det är val till Europaparlamentet. Av Europaparlamentets 705 ledamöter, som utses av väljarna i EU:s 27 medlemsstater har Sverige 21. Efter valet röstar Europaparlamentet om vem som ska bli ny ordförande för EU:s regering, Europeiska kommissionen. Där sätts riktningen för EU:s arbete de kommande fem åren.

– Det är viktigt att vi nyttjar vår röst i EU valet, då vi är starkt beroende av de beslut som fattas här. Vi på Handelskammaren kommer bland annat återkomma till flera av de nya och omfattande EU direktiv som nu direkt påverkar våra företag.

Kurs: Hållbarhetsredovisning enligt CSRD, 21 feb 2024

Kort om Eurochambres


Är: Eurochambres är en europeisk handelskammarorganisation, och en av de tyngsta näringslivsorganisationerna på plats i Bryssel. Över 1700 handelskamrar i Europa finns med och sammantaget representerar man 20 miljoner företag med över 120 miljoner anställda. De svenska handelskamrarna utgör tillsammans en av 46 medlemmar.

Vad det innebär: Via Eurochambres får vi som handelskammare i Västsverige tillgång till ett starkt nätverk och möjlighet att få träffa EU-kommissionärer och deras medarbetare direkt. Det ger oss, och i förlängningen våra västsvenska medlemsföretag inflytande över vilka frågor Eurochambres skall driva gentemot främst EU-kommissionen och EU-parlamentet.

 

VI HJÄLPER DIG MED DIN INTERNATIONELLA AFFÄR

Internationell handel är en av Västsvenska Handelskammarens huvudområden. Vi driver handelsfrågor gentemot politiken, men erbjuder också rådgivning och hjälp med affärskontakter för etablering på nya marknader. Hos oss kan du också gå kurser inom området och få hjälp med utfärdande av Handelsdokument.

Läs mer om Internationell Handel