Det innebär USA-valet för Västsvenska företag

Mindre protektionism, färre hot om handelshinder och, inte minst, bättre förutsättningar för internationellt samarbete – för en exportinriktad region som Västsverige innebär resultatet i det amerikanska presidentvalet stora fördelar.

Andra länders valresultat har sällan direkt påverkan på svenska företag, men det amerikanska presidentvalet är ett undantag, av flera anledningar.

– USA är en stormakt ekonomiskt, politiskt, militärt och inte minst kulturellt, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– Många i Sverige har personliga relationer till USA och därför blir deras val viktigt för oss.

USA är den enskilt viktigaste marknaden när det gäller direktexport för vår region

Men vem som sitter i Vita Huset får också direkta ekonomiska konsekvenser för Västsverige.

– Sverige är ett exportberoende land, Västsverige är den region som har mest export, och USA är den enskilt viktigaste marknaden när det gäller direktexport för vår region, framförallt för fordonsindustrin, säger Jesper Öhrn, chef för internationell affärsutveckling på Västsvenska Handelskammaren. 

Högre förutsägbarhet 

Att det nu blir Joe Biden som installeras som president menar han är goda nyheter för de västsvenska företagen.

– Under Trump ökade den amerikanska protektionismen, till exempel avslutade han förhandlingarna om frihandelsavtal med Europa, satte upp stål- och aluminiumtullar samt flera andra handelshinder mot EU som har drabbat de svenska företagen hårt, säger Jesper Öhrn.

– Sedan förekom det ständigt hot om tullar mot personbilar, och det hade naturligtvis kunnat slå väldigt hårt mot Västsveriges företag och arbetstillfällen.

Men Trumps tid vid makten har också definierats av en stor dos osäkerhet, där presidentens oförutsägbarhet har orsakat oro.

– Som företagare vill man minimera osäkerhet, och Biden som president kommer med allra största säkerhet innebära en högre förutsägbarhet kring vad som gäller, säger Jesper Öhrn

Klimatfrågan prioriteras

Den nya presidenten har också varit tydlig med att en av hans fyra viktigaste prioriteringar kommer att vara klimatfrågan, något som även det gynnar svenska företag.

– Först och främst är klimatet den viktigaste frågan för oss alla, oavsett om vi bor i Västsverige eller inte, så det är otroligt positivt i sig, säger Jesper Öhrn.

– Sedan innebär det dessutom fördelar för Sverige eftersom vi har många företag som är duktiga på hållbarhet. Svensk politik som påtryckare i kombination med ett innovativt och progressivt näringsliv gör att våra företag har en stor konkurrensfördel på det här området.

Både Jesper Öhrn och Henrik Ekengren Oscarsson påpekar också att Joe Biden är betydligt mer intresserad av att samarbeta med omvärlden än vad Trump har varit, något som kommer att krävas för att lösa globala utmaningar.

– Det kommer att bli lättare att ha med USA att göra i internationella sammanhang, minst sagt, även om det inte betyder slutet för amerikansk protektionism, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Text: Karin Aase

BEHÖVER DU HJÄLP MED DIN INTERNATIONELLA AFFÄR?

Är ditt företag på väg att etablera sig på en ny marknad, har en specifik situation att hantera eller ett viktigt möte att förbereda med en internationell part? På Västsvenska Handelskammaren har vi lång erfarenhet av internationella affärer och ett globalt nätverk av marknadsexperter, som hjälper dig att säkra din affär. 

våra TJÄNSTER inom INTERNATIONELLA AFFÄRER