Nu kan företag söka ersättning för Brexit

Har ditt företag drabbats negativt av Brexit? Nu träder Brexitjusteringsreserven i laga kraft, där du kan söka medel för ersättning.

Brexitjusteringsreserven, BAR (Brexit Adjustment Reserve) är inrättad av EU-kommissionen och vänder sig till företag och myndigheter som drabbats av negativa konsekvenser med anledning av Storbritanniens utträde ur EU.  Stödet avser kostnader som uppstått under 2020–2023.

Exempel på stödberättigade kostnader

Stödberättigade kostnader som uppstått till en följd av Brexit kan vara:

  • Konsult och rådgivningstjänster. Exempelvis tjänster för att hantera förändrade handelsprocedurer, ändrade regelverk eller andra förändrade förutsättningar såsom produktgodkännande och etableringskrav.

  • Direkta kostnader för godkännande eller märkning av produkter som även fortsättningsvis ska saluföras i Storbritannien.

  • Kostnader för deltagande i mässor och liknande.

Svenska ESF-rådet har utsetts som förvaltande myndighet för brexitjusteringsreserven.

För mer information om BAR: ESF-rådet om brexitjusteringsreserven 

HANDELSFRÅGOR STORBRITANNIEN?

Kontakta gärna Västsvenska Handelskammarens experter för tjänster där vi kan assistera ditt företag kopplat till Storbritannien. För frågor om regelverk, export- och importteknik kontakta Peter Hellman. Och för etableringsfrågor vänd dig gärna till Martin Henningsson