Expandera med Exportprogrammet

Är du redo att ta nästa steg i din internationella expansion? Då är det kostnadsfria Exportprogrammet något för dig. Vi har pratat med projektledare Marina Gireva om vad programmet innebär och vad medverkade företag kan förvänta sig.

Som mångårig projektledare av Exportprogrammet och med lång erfarenhet av internationella affärer är Marina Gireva väl förtrogen med vad som krävs för att lyckas med export.

– En exportsatsning är något långsiktigt. Det tar tid att bearbeta marknader och etablera sig, och som företag måste man vara beredd på att det kräver resurser. Med Exportprogrammet vill vi vara ett stöd på vägen, och vi ser att företag som är engagerade kan utvecklas snabbt, berättar Marina.

Marina Gireva, projektledare Exportprogrammet.

Exportprogrammet pågår under nio månader och är utformat för företag som har påbörjat sin internationalisering och vill ta nästa steg. Fokus är att öka och vässa kunskap inom olika exportområden, lära från andra företag och få individuellt stöd från exportrådgivare.

– Först arbetar vi kunskapshöjande genom workshops i ämnen som rör global expansion, som exempelvis affärsjuridik och riskhantering. Därefter delas företagen in i nätverksgrupper där de kan utbyta erfarenheter. Det tredje stadiet är individuell coachning, och deltagarna kan få hjälp med såväl strategiska som operativa frågor, förklarar Marina.

75% av deltagande företag ökar sin exportomsättning

Exportrådgivarna är från organisationer inom Exportcenter Väst, och besitter expertis inom olika områden. De fungerar som bollplank och stöd, och kan guida inom allt från att göra en marknadsanalys till att hitta affärskontakter eller etablera dotterbolag. Marina Gireva beskriver några av de vanligaste utmaningarna som företag vill få hjälp med.

– Vi ser vissa återkommande utmaningar. Det handlar om relationen med utländska affärspartners, hur man ska navigera kring regelverk och hur man hittar marknadsinformation. Då är det bra att det finns experter för varje utmaning.

Läs mer: Exportprogrammet gav oss verktyg att expandera

Vid avslutat program har företagen fått verktyg för fortsatt internationalisering; i snitt ökar 75% av deltagande företag sin exportomsättning efter programmet. Runt 30% utvecklar dessutom närvaro på en ny marknad.

Vikten av ett starkt nätverk

Flera tidigare deltagare menar att nätverket man får tillgång till är starkt bidragande till framtida framgångar. Olika delar av exportresan bjuder på olika utmaningar, och i nätverksgrupperna kan företag lära av varandra.

Läs mer: Med export i fokus dubblade Remeda sin omsättning

Såväl bransch som storlek hos deltagarna varierar. Marina Gireva förklarar att det är en fördel, eftersom företag får nya perspektiv, utmanas i tankesätt och fångar upp idéer som kan appliceras på nytt. Det är inte ovanligt att nätverken håller kontakt efter programmets slut för att fortsätta ge varandra stöd.

– Vi vill att fler företag ska lyckas med export, och Exportprogrammet är ett effektivt sätt att rusta för en lyckad internationell satsning, avslutar Marina Gireva.

Marinas trendspaningar


Digitalisering: Allt fler är intresserade av att använda digitala verktyg i sin internationella expansion. Det kan korta ned vägen till marknader, och hjälpa företag i flera olika delar av exportresan.

Att undvika mellanhänder: Det blir mer och mer populärt att arbeta mot slutkund – alltså att sälja direkt till användare och inte genom exempelvis distributörer.

Ökad konkurrens: I takt med att allt fler nya (ofta digitala) affärsmodeller introduceras ser vi också att den internationella konkurrensen ökar.

INTRESSERAD AV ATT MEDVERKA?

Exportprogrammet har rullande starter i både Västra Götaland och Halland. Nästa omgång i Västra Götaland startar 25 september 2024. I Halland startar en ny omgång våren 2025. 

Till anmälan