Skärpta krav för EU handel

Från och med årsskiftet gäller skärpta regler för företag som fakturerar utan svensk moms inom EU. En förändring som är både otydlig och riskerar att bli kostsam för berörda företag.

– Vi har många företag som har hört av sig till oss på Handelskammaren och de är ordentligt bekymrade, säger Peter Hellman, vår expert på Internationell Handel.

De nya reglerna för EU-moms började gälla 1 januari 2020, och klubbades igenom av Sveriges Riksdag drygt en månad tidigare. Trots det är det få som känner till dem.

Reglerna är formulerande på ett sätt att få om något exportföretag kan uppfylla dem utan att lägga orimligt stora resurser

– Kraven blev offentliga på Skatteverkets hemsida vid årsskiftet, men informationen har flugit under radarn och debatten har uteblivit fram till fram nu. Reglerna är dessutom formulerande på ett sådant sätt att få om något exportföretag kan uppfylla dem utan att lägga orimligt stora resurser, säger Peter Hellman.

– Jag pratade med ett företag häromdagen, och de tvingas anställa en person bara för att hantera allt det administrativa som följer med den här förändringen.

Det innebär kraven kring EU-moms

I korthet innebär de nya kraven att säljaren, i de fall då köparen ansvarar för transporten, måste styrka den gränsöverskridande transporten med två bevishandlingar istället för en. Dessa ska dessutom vara utfärdade av två parter som är oberoende av varandra, samt oberoende av säljaren och köparen.

– Då köparen ansvarar för transporten ska du som säljare även presentera ett skriftligt intyg från köparen. Köparens skriftliga bekräftelse ska innehålla uppgift om utfärdandedatum, köparens namn och adress, varornas mängd, samt datum och plats för varorna ankomst, säger Peter Hellman.

Läs mer om kraven på Skatteverkets hemsida

EU är Sveriges största exportmarknad, över 50 procent av exporten går dit. De nya reglerna tillkom då momsinbetalningar uteblev, och det rörde sig om stora belopp, över 500 miljarder svenska kronor för hela EU. Därför beslöt sig EU:s finansministrar för att agera. Fusket behövde få ett stopp.

– Vi förstår varför man har tagit stegen att motverka fiffel med moms men återigen, åtgärderna måste vara rimliga och de måste gå att uppfylla utan enskilda företag lider ekonomisk skada. Här måste regeringen måste se över nuvarande system omedelbart, tillsammans med skatteverket, avslutar Peter Hellman.

BEHÖVER DU HJÄLP MED DIN INTERNATIONELLA AFFÄR?

Är ditt företag på väg att etablera sig på en ny marknad, har en specifik situation att hantera eller ett viktigt möte att förbereda med en internationell part? På Västsvenska Handelskammaren har vi lång erfarenhet av internationella affärer och ett globalt nätverk av marknadsexperter, som hjälper dig att säkra din affär. 

TJÄNSTER FÖR DIG MED INTERNATIONELLA AFFÄRER