Guide: Så handlar du med Storbritannien efter Brexit

Hur påverkas din handel med Storbritannien av Brexit? Peter Hellman, handelskammarens tullexpert, har satt samman en checklista du kan använda inför din affär, och ger svaren på några av de vanligaste frågorna.

För dig som inte tidigare handlat med länder utanför EU krävs nu en del förberedelser. Här finner du de viktigaste åtgärderna du behöver vidta inför din första affär med Storbritannien, följt av en checklista att stämma av vid varje enskilt tillfälle.

Checklista: Inför din första affär efter Brexit

  1. Ansök om tillgång till Tullverkets e-tjänster och anmäl en behörighetsadministratör.
  2. Se till att du har ett så kallat EORI nummer (Economic Operator Registration and Identification). Tillståndet söks via Tullverkets portal och är en förutsättning för att få göra export-, respektive importklarering till och från EU.
  3. Ansök om att bli Registrerad Exportör (Rex) med tillstånd EUREX. Detta för att få rätt att upprätta en ursprungsdeklaration som ger köparen rätt till tullfrihet för varor med EU ursprung.
  4. Ska du importera varor som kommer att vara tullpliktiga? I så fall behöver du även ansöka om tillstånd för betalningsanstånd (EUDPO). Det gör att du får kredit hos Tullen upp till 30 dagar för tullavgiften.

Samtliga ansökningar görs via Tullverket.

Läs mer: Våra medlemsföretag får kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor

Checklista: Inför varje affär

  1. Säkerställ varans klassificering, alla villkor utgår från denna. Gäller både för export som import. Dessa kan kontrolleras via tulltaxan på Tullverkets hemsida.
  2. Säkerställ varans ursprung, vilket avgör om varan är tullpliktig eller ej.
  3. Se till att få fram korrekt dokumentation.
  4. Var noga med leveransvillkoret, detta styr vem som ska ta hand om transporten samt vem som bär risken för godset under transport. Den som har ansvaret för transporten väljer en transportör.
  5. Om du inte gör tulldeklarationen själv, utse ett tullombud.
  6. Säkerställ att motparten i Storbritannien har alla registreringar och tillstånd som behövs.

Brexit: Vanliga frågor och svar

Svar: EU och Storbritannien har träffat ett frihandelsavtal som ger tullfrihet för alla varor som har ursprung Storbritannien eller EU. Dock kvarstår tullavgifterna för varor som har ursprung i tredjeland så som exempelvis Kina.

Svar: Idag finns inga hinder för transitering av gods via Storbritannien. Detta då är med i Common Transit Convention (CTC) tillsammans med EU, EFTA, Makedonien, Serbien och Turkiet, sedan den 1 januari 2021.

Svar: I princip så är allt förändrat nu när Storbritannien har blivit ett tredjeland. Export respektive importklarering måste nu göras vid gränsen. Om frihandelsavtalet ska kunna användas så måste varans ursprung i EU eller Storbritannien kunna intygas.

 

Svar: Ja, från och med 1:e januari 2021 så är Storbritannien utanför EU, precis som alla andra så kallade tredjeländer.

Svar: Tullklarering krävs både för export ut ur Sverige och import in till Storbritannien. Detta medför ökad administration samt kostnader, särskilt för köparen som har ansvar för VAT samt eventuell tullavgift och övriga avgifter. Det kan krävas att du som säljare måste skaffa en representant i Storbritannien som hanterar importen för att vara konkurrenskraftig på denna marknad.

Svar: Storbritannien har nu sin egen märkning, UKCA-certifiering. Under 2021 ska huvuddelen av de varor som är satta på marknaden i Storbritannien fortfarande kunna använda CE-märkningen. Därefter kommer med största sannolikhet UKCA krävas.

Svar: EU och Storbritannien har separata avtal numera och dessa går inte att kombinera. Vill ett företag i Storbritannien ta in varor från Vietnam så behöver leverantören där ställa ut ett EU-intyg och ett UK-intyg. Sedan kan försändelsen splittras i exempelvis Sverige och gå vidare till slutdestination.

Detta förutsatt att UK:s avtal medger splittring av försändelser. EU:s avtal gör det numera (non-alteration/icke-manipulation) sedan debaclet i avtalet med Korea där direkttransport gäller. Viktigt att understryka att det kan vara andra villkor i UK:s avtal så det måste man kontrollera.

Svar: Säljaren i Storbritannien har med största sannolikhet inte angett ursprunget och då har köparen fått betala tredjelandstull. Här gäller det att kontrollera med säljaren i Storbritannien att de har kunskap om vad som gäller för varan, samt att de har möjlighet att ställa ut en deklaration om ursprunget.

Svar: Vid import kräver tullverket att dokumentationen ska sparas i minst fem år efter året för utlämningstillfället av godset enligt 3 Kap. 5§ TL (Tullagen). Följande ska arkiveras; tulldeklarationen tillsammans med alla relevanta dokument så som kommersiell faktura, tullvärdesdeklaration, ursprungscertifikat, intyg, tillstånd, transportdokument, packlista, frakträkning, etcetera.

Vid export kräver Tullen att ursprungsintyg eller motsvarande ska sparas in minst tre år.

Bokföringslagen kräver dock att räkenskapsinformationen ska arkiveras i sju år, så för att uppfylla samtliga myndigheters krav, spara dokumentationen i sju år.

Svar: Leveransregeln EXW (Ex Works) anger att säljaren är ansvarig för att emballera godset lämpligt för transport, om det inte är normalt att transportera godset oemballerat. Säljaren ska också ställa godset till köparens disposition på egen fabrik eller lager, samt ställa ut en handelsfaktura mot köparen. Det är upp till köparen att ordna transport, lasta godset samt utföra exportklarering när det är tillämpligt.

Rådet är som alltid att undvika EXW, men om man ändå vill använda EXW så bör man agera på följande sätt: Förpacka godset på lämpligt sätt, fakturera godset med moms, meddela köparen att godset är klar för avhämtning och lämna ut godset till köparens transportör när ni har köparens pengar på kontot.

I annat fall är FCA (Free Carrier) att rekommendera.

Svar: Om man importerar varor från tredjeland som är tullpliktigt in till EU, då kommer även dessa varor bli tullpliktiga i till Storbritannien. Risken är att varan blir utsatt för tull 12 % in till EU, samt åter igen tull in till Storbritannien med 12 %.

Svar: Under alla förutsättningar så blir varorna utsatta för VAT (Moms) i Storbritannien och frågan är hur denna ska hanteras. Eget bolag innebär full kontroll, men det kostar att etablera sig och driva verksamhet i Storbritannien. Å andra sidan så vill den externa importören ha en del av kakan, det vill säga det kommer också vara behäftat med en kostnad. Rådet är att göra en noga kalkyl vad som är mest lönsammast.

Svar: Storbritannien använder inte REX, deras system baserar sig på UK EORI. Registreringsnumret börjar på GBEORI följt av VAT numret. Detta nummer får man genom att ansöka hos HM Revenue & Customs (tullen). Så snart er leverantör har detta nummer rekommenderar jag att ni ber dem att korrigera sina fakturor vilket kan ge er möjligheten att söka omprövning av gjorda deklarationer. Detta innebär att ni kan få återbetalning av tullavgiften.

Svar: Om vikt saknas på fakturan så kan denna styrkas med annat dokument, till exempel en packlista. Annars så är det samma krav på fakturans innehåll som från andra tredjeländer och vill man åberopa tullfrihet för varor av brittiskt ursprung, en fakturadeklaration.

LÅT OSS HJÄLPA DIG MED DIN INTERNATIONELLA AFFÄR

Är ditt företag på väg att etablera sig på en ny marknad, har en specifik situation att hantera eller ett viktigt möte att förbereda med en internationell part? På Västsvenska Handelskammaren har vi lång erfarenhet av internationella affärer, erbjuder kurser inom export och import, samt har har ett globalt nätverk av marknadsexperter som hjälper dig att säkra din affär.

Våra tjänster inom export/import