Christina Heikel

Christina ansvarar för stadsutvecklings- och bostadspolitiska frågor på Västsvenska Handelskammaren.

En attraktiv region med en fungerande bostadsmarknad gör att människor både vill och kan bo i Västsverige. Det ökar företagens möjligheter att hitta rätt kompetens och växa sig starkare.

Just nu arbetar Christina framförallt med omställningen till en mer hållbar stadsplanering och hur det möjliggör attraktivare stadsmiljöer, effektivitet i och mellan nationella regelverk och kommunala processer, samt bostadsförsörjning för att möta näringslivets behov.

Våra fem fokusområden är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Vill du veta mer om Handelskammarens arbete med stadsutveckling? Eller är du kanske intresserad av att anlita Christina för en föreläsning om Göteborg i framväxt eller social och hållbar stadsutveckling? Varmt välkommen att kontakta Christina.

meddelande till christina