Christina Heikel

Christina ansvarar för stadsutvecklings- och bostadspolitiska frågor på Västsvenska Handelskammaren.

En attraktiv region med en fungerande bostadsmarknad gör att människor både vill och kan bo i Västsverige.

Just nu arbetar Christina framför allt med omställningen till en hållbar stadsplanering och hur det möjliggör mer attraktiva stadsmiljöer, bostäder för att möta näringslivets kompetensbehov och utmaningarna i stadsutvecklingen som följer av stora näringslivsetableringar i flera delar av Västsverige.

Våra fem fokusområden är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Vill du veta mer om Handelskammarens arbete med stadsutveckling? Eller är du kanske intresserad av att anlita Christina för en föreläsning om Göteborg i framväxt eller social och hållbar stadsutveckling? Varmt välkommen att kontakta Christina.

meddelande till christina