Kunskapsklyftan

Den låga utbildningsnivån och den relativt låga andelen högkvalificerade jobb i Skaraborg, hindrar regionens tillväxt. För att behålla företagens konkurrenskraft och skapa grund för långsiktig sysselsättning i regionen, behövs ett tätare samarbete mellan Högskolan i Skövde och Skaraborgs näringsliv.

Kontakta mig vid frågor

Skaraborg är en industririk region med företag som konkurrerar på en global marknad. För att stå starka i konkurrensen behöver näringslivet ständigt utvecklas. Globalt befinner sig industrin i en omställning mot en alltmer högteknologisk och automatiserad produktion med vidhängande krav på styrning, logistik och marknadsföring. Sammantaget medför detta ökade krav på kompetens. För att behålla sin konkurrenskraft behöver Skaraborgs näringsliv möta framtiden genom vidareutveckling och fler högkvalificerade jobb.

Skaraborg har en låg utbildningsnivå jämfört med resten av landet. Dessutom halkar vi efter år efter år, då andelen högutbildade inte ökar i lika hög takt som riksgenomsnittet. I Skövde kommun har utbildningsnivån stärkts mer än i övriga kommuner i Skaraborg, men jämfört med andra högskolekommuner är bilden inte lika positiv. Skövde ligger markant under högskolekommunernas genomsnittliga utbildningsnivå och förändringstakten är strax under genomsnittlig. Fortsätter trenden med en relativt låg utbildningsnivå riskerar tillväxten i Skaraborgs företag att hämmas och vissa näringar helt att slås ut. Utan ett konkurrenskraftigt näringsliv urholkas välfärden och den långsiktiga sysselsättningen i Skaraborg. Därför är det avgörande att vända utvecklingen.

Högskolan i Skövde är en viktig källa till ökad utbildningsnivå i Skaraborg, men utmaningarna framåt handlar också om att skapa fler högkvalificerade jobb i det lokala näringslivet. Detta för att studenterna ska kunna stanna kvar i Skaraborg efter studierna och bidra till företagens utveckling. Ett tätt samarbete mellan Högskolan i Skövde och Skaraborgs näringsliv är en viktig nyckel för att lyckas med detta.

Denna undersökning, som Västsvenska Handelskammaren låtit göra bland medlemsföretagen i Skaraborg, visar dessvärre på en klyfta mellan högskola och näringsliv i Skaraborg. Företagen i undersökningen är kritiska på en rad punkter. De upplever inte att Högskolan i Skövde räcker till, utan andra lärosäten anses minst lika viktiga. Alltför få företag har engagerat sig i samverkan med högskolan, och ju längre bort från Skövde företagen befinner sig, desto färre är det som har kontakt med högskolan.

Även om grundförutsättningarna med en väl fungerande högskola är goda, finns en stor förbättringspotential. Fler samverkansformer måste utvecklas och Handelskammaren vill skicka med följande åtgärdsförslag för att högskolan ska nå ut till fler företag och för att samverkan ska stärkas:

  • Målsätt samverkan. Om två år bör 60 procent av företagen ha samverkat med Högskolan i Skövde.
  • Starta ett studentkonsultbolag vid Högskolan i Skövde.
  • Öppna upp fler programråd för näringslivsrepresentanter.

LÄS HELA RAPPORTEN