Global i Västsverige - Regionen ur expatriaters perspektiv

I denna rapport har Västsvenska Handelskammaren undersökt hur expatriater och dess medföljande uppfattar vår region att leva och verka i. Hur står sig Västsverige i den internationella konkurrensen?

Förord

För att de Västsvenska företagen skall utvecklas och bli så konkurrensmässiga som möjligt krävs rättkompetens. På en begränsad arbetsmarknad som vår,finns inte alltid de personer vi behöver i regionen.Västsvenska företag är då beroende av spetskompetens från övriga världen och att personer som har sådan ärvilliga att flytta hit. Det är främst de större företagen som använder sig av internationell kompetens, men det blir allt vanligare i vår globaliserade värld.

Handelskammaren har, som en av våra tjänster, att hjälpa internationell kompetens så kallade expats med att hitta bostad, skola för medföljande barn och att anordna sociala aktiviteter och skapa nätverk för hela familjer. Detta gör vi för att Västsverige ska bli starkare ochför att de utländska personerna skall trivas så bra som möjligt.

I dagsläget finns det uppskattningsvis runt 3000 internationella personer i Västsverige med tidsbegränsade kontrakt. Helst vill vi få fler att komma hit och allra helst vill vi att de ska få ett så bra intryck av sin vistelse att de väljer att bosätta sig här. Det kräver att de trivs, att vi förmår infria deras förväntningar på vistelsen i vårt land och att de kan rekommendera andra att följa deras exempel.

Denna rapport är den första i sitt slag. Den är kartläggning av hur denna specifika och för vår region så viktiga målgrupp trivs och upplever livet i Västsverige. Vad är bra och vad kan bli bättre? Rapporten skall användas som grund i arbetet att ta tillvara det som är bra och ytterligare förbättra det vi har möjlighet att påverka för internationell kompetens. Det kräver samarbete mellan samhällets olika delar. Förhoppningen är att vi kan attrahera ännu fler att komma till Västsverige. Kanske blir det så att de även väljer att stanna kvar.

LÄS HELA RAPPORTEN