Mathivation

Kan Mathivations filosofi användas till att öka närvaron i skolan?

Västsvenska Handelskammaren driver Mathivation för att öka ungdomars intresse och självförtroende för matematik. Elevledda lektioner hålls av så kallade mathivators, som genom sitt engagemang inte bara ökar den egna motivationen utan också väcker nyfikenhet och blir förebilder.

Med sin unika pedagogik initiativet rönt stort intresse och på förfrågan kommer nu Mathivation med inspel till regeringen för att minska frånvaron i skolan.

15 000 elever utmanar sig själva årligen i Mathivation i skolor runt om i landet– Många elever räds matematik och förstår inte vad ämnet ska vara bra för. I kombination med låg tilltro av sin egen förmåga. Vi gör en liknelse med att träna på gym, du måste utmana dig själv för att bli starkare. Vilka armhävningar är det som bygger muskler? Det är de sista två som du egentligen inte orkar men som du gör på ren vilja, säger Anton Thynell som är projektledare för Mathivation.

15 000 elever utmanar sig själva årligen i Mathivation i skolor runt om i landet. Vi ser också att det motivationsbyggade arbetet som Mativation bedriver kan överföras till andra områden.

– Med våra verktyg ser vi en möjlighet för regeringen att arbeta för att öka närvaron i skolan, säger Anton Thynell.

I remissvaret lämnas en rekommendation till regeringen om att öka elevers självförtroende och motivation att gå till skolan genom att se eleverna som en resurs. En resurs som kan utföra delar av det motivationsstärkande arbetet och inte endast betraktas som passiva mottagare.

Genom att skapa ambassadörer och förebilder bland jämnåriga utmanas och engageras elever. Som en följd av det skapas en gemensam målbild med skolledningen, samtidigt som sannolikheten att budskapet faller i god jord ökar bland de mottagande eleverna.

– I de skolor där Mathivation bedrivs ser vi faktisk effekt av vårt arbete. På Ytterbyskolan i Kungälv har resultaten i matematik vid nationella proven i 9:an förbättrats markant sedan vi inlett vårt samarbete. Jag ser mycket potential i att använda samma metod inom fler ämnesområden för att få upp intresse och motivation för skolan, som i sin tur skulle ge effekt på elevers närvaro i skolan, avslutar Anton Thynell.

Läs mer: Godkänt på nationella proven för Kungälvseleverna | Kungälvs-Posten

Vi motiverar, utmanar och engagerar elever i matematik genom föreläsningar, lektioner och utbildningar. Eleven får därefter en möjlighet att bli  aktör i skolan och motivera, utmana, engagera och utbilda andra elever genom föreläsningar, lektioner och utbildningar.

Vill du veta mer om Mathivation?