Din mötesplats i Varbergsregionen

Varberg är en tillväxtstad med fantastisk utvecklingspotential och ett strategiskt läge mellan Göteborg och kontinenten. Från kurort till livsstilsstad och med havet och naturen som närmsta granne blir Varberg en attraktiv kommun att bosätta sig i.

Varberg är ett av Västsvenska Handelskammarens geografiska fokusområden. Här fortsätter vi vårt långsiktiga uppdrag med att förbättra infrastruktur, företagsklimat och kompetensförsörjning – allt för att så många som möjligt ska vilja bo och verka i Varbergsområdet och hela vår region. Vi skapar dessutom de naturliga kontaktytorna för näringslivet i regionen norra Halland. Via våra nätverk stärker vi dig i såväl ditt företagande som ledarskap.

Utmärkande för företagen i Varberg är ett välkomnande företagsklimat med tillit och lokalt engagemang. Det märks i såväl mindre - medelstora entreprenörsdrivna företag som stora globala bolag.

BESÖKSADRESS

Ventilo 2.0, Birger Svenssons väg 32A, Varberg

Nedan finner du intressant läsning och aktuella aktiviteter i din region.

Västsvenska Handelskammaren företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Bli medlem