Han ger Västsverige en röst i Stockholm

Trots att Västsvenska Handelskammaren är en organisation som verkar för Västsverige befinner sig vår medarbetare Anders Wagner i Stockholm på heltid. Detta för att lätt kunna få till samtal med våra riksdagspolitiker och sakkunniga. Men även för att skapa nätverk med representanter från olika organisationer och myndigheter i frågor vi kan driva tillsammans.

Nyckeln till att få kontakt med de rätta personerna i de rätta frågorna är långsiktigt arbete. Västsvenska Handelskammaren har med Anders Wagners och hans föregångares hjälp kunnat etablera sig som en trovärdig och sakkunnig part i Stockholm i de diskussioner som rör Västsveriges framtid.

Genom ett nära samarbete med politikavdelningen på Handelskammarens huvudkontor i Göteborg driver Anders Wagner de frågor som Handelskammarens medlemmar anser är de allra viktigaste. Det finns många exempel på frågor som Handelskammaren, med hans hjälp, fått upp på regeringens agenda. En av dem är nyindustrialiseringsstrategin: Smart Industri.

Besöksadress

Centralplan 15, 111 20 Stockholm

Västsvenska Handelskammaren företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Bli medlem

Här finner du vårt kontor i Stockholm

Var:
Västra trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm