Ewa Andinsson

Ewa Andinsson är affärsutvecklare på Västsvenska Handelskammaren. Här hjälper hon företagsledare och företag i Västra Göteborg, Kungsbacka och Varberg att finna nya möjligheter till utveckling.

Med en bakgrund som egenföretagare, marknadsekonom och styrelseledamot, drivs Ewa av att hjälpa företag med strategisk styrelse-, ägare- och ledarskapsutveckling och är engagerad i vårt mångfaldsprojekt Styrelselistan.

Kontakta Ewa om du är intresserad av vår styrelseutbildning, styrelseordförandeutbildningexportprogrammet eller vårt internationella VD-nätverk i Halland.

meddelande till ewa