Ewa Andinsson

Ewa Andinsson är affärsutvecklare på Västsvenska Handelskammaren med ansvar för många av våra storbolag. Ewa hjälper företagsledare och företag att finna nya möjligheter till utveckling samt ansvarar även för vår Hallandsregion.

Med bakgrund som egenföretagare, marknadsekonom och styrelseledamot, drivs Ewa av att hjälpa företag med strategisk styrelse-, ägare- och ledarskapsutveckling och är engagerad i våra olika samverkansprojekt, bland annat Styrelselistan och Mathivation.

Kontakta Ewa om du är intresserad av vår styrelseutbildning och styrelseordförandeutbildning.

meddelande till ewa