Joacim Carlson

Som vice vd är Joacim Carlson ansvarig för Västsvenska Handelskammarens regionkontor, medlemmar, utvecklingsprojekt, affärsutvecklare och vd-nätverket Exec i Göteborg. Joacim har mångårig erfarenhet inom ledning och verksamhetsutveckling inom tjänstesektorn.

Kontakta Joacim om du vill diskutera samarbeten, medlemskap eller har frågor kring våra tjänster.

meddelande till joacim