Industrins villkor i Västsverige

- En studie om industrins förutsättningar och Sverige som industrination

Sverige är en framstående industrination och Västsverige är en unik industriregion. Runt om i regionen finns industriell produktion och industrinära tjänsteföretag som med innovationskraft, entreprenörskap och omställningsförmåga har lyckats skapa en stark position på marknaden.

Förord

Ett exempel hittar vi i Trollhättan, där teknikkonsulten LeanNova Engineering grundades i efterdyningarna av Saab Automobiles konkurs. LeanNova har sedan starten 2012 anställt mer än 200 ingenjörer och nyligen etablerat sig även på Lindholmen, för att komma närmare det högteknologiska kluster som har sitt centrum där.

På Lindholmen finns också det nystartade utvecklingsbolaget CEVT, som ägs av Geely och Volvo Cars. Uppgiften är att ta fram en ny småbil för de båda bolagen. På kort tid sysselsätter man 150 personer och lika många konsulter. Inom ett år skall antalet fördubblas.

Ett annat område med stark industritradition är den västsvenska textilindustrin. I Sjuhärad finns en rad företag som byggt vidare på regionens djupa produktions-och materialkunskap. Med hjälp av ny teknik och innovativa affärsmodeller har de hittat nya vägar ut på världsmarknaden. Ett exempel är vinylgolvstillverkaren Bolon, som med kunder som Armani, Google och Missoni nyligen tilldelades årets Stora Exportpris.

Ett gediget produktionskunnande finns också i Skaraborg, som har en stor koncentration av högtautomatiserad tillverkningsindustri. Företag som DSSmith, Rotage och Vici Industri har tagit lean till förfining och på Högskolan i Skövde bedrivs forskning inom intelligent automation.

Västsvensk industri står alltså fortfarande stark och har alla förutsättningar att kunna utgöra en viktig del av vår ekonomi även i framtiden. Men det är inte en självklarhet. Våra medlemsföretag inom industrin verkar i en knivskarp konkurrens, med en rad tillväxthinder. Det visar denna rapport, där vi har tagit pulsen på 200 industriledare om deras verksamhet och hur de ser på Sveriges konkurrenskraft som industrination.

Rapporten kan ses som ett inspel till våra ledande politiker. Sveriges industriella konkurrenskraft måste bevaras och utvecklas. Då krävs ett helhetsperspektiv på industrins frågor, med en djupare förståelse från politiskt håll för den komplexitet som våra ofta globalt verksamma industriföretag lever i. Det bästa sättet att få en sådan förståelse är att ge sig ut i den industriella verkligheten. Ni är varmt välkomna.

LÄS HELA RAPPORTEN