”Vi vågar samarbeta och får därmed saker att hända”

Svensk industri står väl rustad i den globala konkurrensen, det menar Pia Sandvik, vd på forskningsinstitutet Rise.
– Innovationskraften i Sverige är urstark, men vi måste fortsätta att ge den resurser.

Den svenska industrin och dess samarbetspartners står för närmare en miljon av landets arbetstillfällen och för över 70 procent av Sveriges samlade exportvärde. Pia Sandvik, vd för forskningsinstitutet Rise, ser en ljus framtid för svensk industri.
– Sverige har en enormt framträdande position globalt sett när det gäller innovationskraft, verkar i hela värdekedjor med bra affärsdynamik samtidigt som makroekonomiska förutsättningar som stabilitet i samhället och tillit till varandra också är goda. Vi litar på varandra, vi vågar samarbeta och vi får därmed saker att hända.

Vi kan inte nöja oss med att vi hittills har varit duktiga på att satsa på forskning, utveckling och innovation

Bättre förutsättningar för livslångt lärande

Däremot flaggar Pia Sandvik, liksom många andra, för att kompetensförsörjningen är ett orosmoment.
– Vi har jättebra högskolor men det räcker inte utan ska vi klara alla de snabba omställningar som industrin står inför måste vi skapa bättre förutsättningar för livslångt lärande. Vi kan inte heller nöja oss med att vi hittills har varit duktiga på att satsa på forskning, utveckling och innovation utan vi måste fortsätta att lägga stora resurser på det, annars kommer vi att halka efter.

Det behövs fortsatta kraftsamlingar för en tydlig strategisk agenda

Vad önskar sig då Pia Sandvik av industripolitiken den kommande mandatperioden?
– När utmaningarna blir bredare är det tydligt att det behövs fortsatta kraftsamlingar för en tydlig strategisk agenda. Då krävs det samverkan mellan det offentliga, företag och akademi som har finansiering och tydliga mandat, med ett starkt fokus på det som ger tillväxt och konkurrenskraft.

Många delar

Men någon särskild minister med ansvar för industrifrågor ser Pia Sandvik inget behov av.
– De industriella frågorna blir allt bredare, till exempel kan inte självkörande bilar rulla på vägarna utan att stadsplaneringen och juridiken också utvecklas. Därför tror jag att en särskild industriminister blir för snävt, utan vi behöver en näringslivsminister som kan se till hela systemet och hur det hänger ihop.

Med hänsyn tagen till att den svenska industrin har varit framgångsrik i att klara stora omställningar, en förmåga som Pia Sandvik menar blir allt viktigare ju snabbare förändringar sker, ser hon att svensk industri går en ljus framtid till mötes.
– Vi är högteknologiskt duktiga samtidigt som vi är vana att röra oss efter behoven, men vi får inte glömma att det här inte händer av sig självt.

Text: Karin Aase

ÖKA DIN KONKURRENSKRAFT, BLI MEDLEM IDAG

Västsvenska Handelskammaren är mötesplatsen för det västsvenska näringslivet. Hos oss möts chefer och ledare i våra nätverk, utbildningar eller under våra medlemsseminarier. Vi företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Industripolitik är ett av dem.

Vill ni göra skillnad, bli medlem!